Пускаме еврооблигации до 2 милиарда лева

Еврооблигации до 2 милиарда лева ще емитира страната ни. Това стана ясно на заседанието на кабинета днес.

 
Правителството упълномощи вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков да предприеме необходимите действия за подготовка емитирането на държавни ценни книжа, деноминирани в евро, на международните капиталови пазари.
 
 
Съгласно §16 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., по решение на МС министърът на финансите може да емитира ДЦК на международните пазари в размер до 2 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.
 
 
През последните години емисиите на ДЦК на вътрешния пазар се използват като приоритетен източник за финансиране на бюджета, осигурявайки до около 80% от брутното дългово финансиране. Алтернатива на вътрешното финансиране е излизането на България на международните капиталови пазари.
 
 
Пазарите на суверенни облигации са силно чувствителни към икономическите и политическите събития и възможностите за благоприятно финансиране са времево ограничени. Към момента се наблюдава успокоение на международните капиталови пазари, което създава подходяща инвестиционна среда за външно финансиране на държавата. Освен осигуряване на диверсификация на дълговите източници за финансиране, емитирането на държавни облигации, деноминирани в евро, ще представи България сред международната инвестиционна общност, се казва в решението на Министерския съвет.
Коментари: 0