Разширяват кредитния регистър

Той вече ще обхваща и заемите, които гражданите ползват от компаниите за платежни услуги

 

Обхватът на кредитния регистър към БНБ се разширява и той вече ще обхваща и кредитите, отпуснати от платежни институции.Това предвиждат промени в Наредба 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР), приети днес на заседание на Управителният съвет на Българската народна банка.

 

С промените се разширява обхватът на ЦКР, като се въвеждат новите изисквания в разпоредбата на чл. 56 от Закона за кредитните институции, публикувани в брой 105 на Държавен вестник от 29 декември 2011 г. Съгласно тях освен досегашните участници – банки, клонове на чуждестранни банки и финансови институции по чл. 2 и чл. 3, в обхвата на ЦКР се включват още платежните институции и дружествата за електронни пари, които могат да отпускат кредити, свързани с платежните услуги по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи. 

 

С увеличаването на обхвата на ЦКР се цели повишаване на информираността на ползвателите на данните от регистъра и се създават по-добри условия за анализ и оценка на кредитния риск. Генерираната информация ще спомогне за разширяване на базата за изчисляване на отделни индикатори в банковата и финансовата система.

 

Когато заявител желае да получи по пощата справка от ЦКР за кредитната си задлъжнялост, се въвежда изискване за нотариална заверка на подписа му в подаденото от него искане. Така се постига по-висока степен на сигурност, като целта е предпазване от фалшификации и злоупотреби с лични данни от трети лица. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 22 за ЦКР влиза в сила от 30 април 2012 година.

 

 

 

Коментари: 0