Спадът на печалбата на банките се забави през март

Активите на системата растат през тримесечието благодарение на повишение през март

Снимка: sxc.hu

Автор: Атанас Христов

Общата печалба на банковата система у нас през март е 56 млн. лв., което е спад от 1.75% спрямо реализирания през същия месец на миналата година финансов резултат от 57 млн. лв. Понижението на печалбата обаче се забавя спрямо февруари, когато системата имаше положителен резултат от 48 млн. лв., което беше спад от 23.8% на годишна база.

През първото тримесечие на 2013 г. общата печалбата банковата система се свива с 4.6% (или 8 млн. лв.) спрямо съпоставимия период на миналата година. Към 31 март банките у нас имат положителен финансов резултат от 167 млн. лв., сочат данните на Българска народна банка (БНБ).

Към 31 март активите на системата достигат 83.5 млрд. лв., като през трите месеца от началото на годината нарастват неравномерно, се казва в съобщението на БНБ. Основен принос за тримесечния им растеж с 1.1 млрд. лв. има увеличението с 622 млн. лв. през март. През периода най-голямо нарастване е отчетено при кредитите и авансите - с 853 млн. лв. Това се дължи на по-големите вземания от кредитни институции.

За периода януари - март 2013 г. брутните кредити (без тези за кредитни институции) намаляват с 310 млн. лв. заради свиването при основни сегменти на портфейла. Известно колебание има при корпоративните заеми, където е отчетено намаление през януари и февруари и повишение през март. На тримесечна база заемите за кредитите за предприятия намаляват с 0.5% (174 млн. лв.).

Заемите за граждани и домакинства продължават да се свиват, сочат още данните на централната банка. Спадът на тримесечна база е 0.6%, или 115 млн. лв. При жилищните заеми е отчетен тримесечен спад с 62 млн. лв., а при потребителските кредити - с 53 млн. лв.

През тримесечието привлечените средства нарастват с 1.4%, или 999 млн. лв. Ръстът се дължи най-вече на продължаващото повишение на депозитите. Влоговете на населението се увеличава с 854 млн. лв., или 2.4% и в края на март делът им в източниците за финансиране достига 51.2%.

Коментари: 0