Студентите с евростипендии

Студентите вече могат да кандидатстват за евростипендии. Подаването на документи за стипендии и награди за летния семестър на учебната 2011/2012 г. стартира на 2 април, съобщиха от образователното министерство. Отпускането на парите  е по проект „Студентски стипендии и награди”.

В срок от 02.04.2012 до 07.05.2012 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез сайта http://eurostipendii.mon.bg . Крайната дата за подаване на документите на хартиен носител във висшите училища е 11.05.2012 г.

През настоящата кампания студентите ще могат да кандидатстват за над 16 000 стипендии за срок от 5 месеца и за 7 500 награди. Това означава, че от бонусите през лятото ще се възползват около 23 500 младежи и девойки. Стипендията е в размер на 120 лева месечно, наградата е еднократна за семестъра – 200 лева. За нея могат да кандидатстват студенти редовно обучение с минимален успех от последните два семестъра 4.00.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като общата сума по него е над 46 млн. лв. В него могат да се включат всички 51 висши училища в България.

Коментари: 0