Българите теглят повече бързи кредити

Към края на март размерът на необслужваните кредити е 459.5 млн. лв.

Българите теглят повече бързи кредити

Общо 2.26 млрд. лв. са отпуснали от дружествата за бързи кредити заеми към края на март. Това представлява ръст от 13.7% на годишна база, показват данните на БНБ. За сравнение, към края на март 2015 г. раздадените заеми са били за общо 1.99 млрд. лв. или 2.3 на сто от БВП.

Върху размера на вземанията на небанковите финансови институции, влияе и обемът на продадените или купени кредити. Така през първите три месеца продадените кредити са за 21.2 млн. лв., а купените - 0.5 млн. лв.

Преобладават заемите за над 5 г., които към края на март са за общо 730.2 млн. лв., което е с 26 на сто увеличение на годишна база. В края на първото тримесечие на годината вземанията по кредити с матуритет над 1 г. до 5 години са 655.6 млн. лева. На годишна база те нарастват с 11 на сто.

Вземанията по кредити със срок до 1 година са 423.5 млн. лв. в края на март 2016 г., като нарастват на годишна база с 31.9 на сто.

 В същото време към края на март размерът на необслужваните кредити е 459.5 млн. лв. при 504.9 млн. лв. в края на същия месец на миналата година.

Размерът на жилищните кредити в края на първото тримесечие на 2016 г. е 144.5 млн. лв. и намалява с една трета в сравнение с края на март 2015 година.

Коментари: 0