България е трета в ЕС по производство на въглеродни емисии

Спестеното време до пътуване за работа намалява вредните емисии, показва проучване на Regus

България е трета в ЕС по производство на въглеродни емисии
Автор: Божидара Иванова
България е на трета позиция сред 28-те страни-членки на Европейския съюз по производство на вредни емисии въглероден двуокис за 2017 г. У нас през миналата година са били произведени над 8% повече вредни емисии, сравнено с 2016 г., което в цифрово изражение е над 27 млн. тона. 

По данни на Евростат през 2017 г. в Европейския съюз се наблюдава увеличение на вредните емисии средно с 1.8%, като България има дял от 1.5% в замърсяването с емисии въглероден диоксид в целия ЕС. Целта е да се намалят въглеродните емисии с 40% под равнищата от 1990 г. до 2030 г., а до 2040 г. - с 60 на сто. 

Нацията, която ще отчете най-голямо намаление на въглеродните емисии до 2030 г. е Съединените щати. Предполага се, че САЩ ще спести почти 960 млн. часа за придвижване до работното място, а пътуващите там, които до голяма степен разчитат на автомобили, спестяват над 100 млн. тона CO2. 

Това показват данни от проучване на водещия световен доставчик на работни пространства Regus, което оценява растежа на гъвкавите работни пространства между сегашния момент и 2030 г. В проучването участват 16 страни по света - Австралия, Австрия, Канада, Китай, Франция, Германия, Хонконг, Индия, Япония, Холандия, Нова Зеландия, Полша, Сингапур, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ.

Гъвкавите работни формати и дистанционната форма на работа могат да бъдат успешна екологична мярка. По-разширеното разпространение на гъвкавите форми на работа ще намали нивата на въглероден диоксид в световен план до 214 млн. тона годишно до 2030 г. Ако ръстът в популярността на гъвкавите работни пространства продължи да се ускорява, ежегодно хората по света ще спестяват над 3,53 млрд. часа пътуване до работното място до 2030 г., а количеството въглероден двуокис, спестено от това намаление, се равнява на количеството въглерод, абсорбирано от 5,5 млрд. дървета за десет години.
Коментари: 0