Българските туристи с личен транспорт са донесли €282 млн. приходи на Гърция

Те обаче прекарват сравнително кратко време в хотелите и имат сравнително ниски разходи по време на почивката

Българските туристи с личен транспорт са донесли €282 млн. приходи на Гърция

Снимка: Unsplash

11006 ~ 2 мин. четене

Българските туристи, които избират да почиват в Гърция и се придвижват дотам с личен транспорт, растат и през 2019 г. успоредно с устойчивата възходяща тенденция и на приходите, които генерират за туризма на югозападната ни съседка, и в повишението на броя на нощувките, които резервират там. Това показват данните от новото проучване на Института на Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE) за 2019 г.

Въпреки това българските туристи с личен транспорт прекарват сравнително кратко време в хотелите и местата за настаняване в югозападната ни съседка и правят сравнително ниски разходи.

Като цяло основните пазари на туризма с личен автомобил в Гърция са Румъния, Сърбия, България, Албания, Турция и Северна Македония. Само туристите от първите три страни, посетили южната ни съседка по този начин, са ѝ създали близо 1 млрд. евро приходи през 2019 г. Румъния генерира 354 млн. евро, а България - 282 млн. евро - като и двете страни поддържат възходяща тенденция и приходите, които създават на Гърция, растат, докато сръбските туристи с личен транспорт показват колебания през 2019 г.

По отношение на нощувките на туристите с личен автомобил се очертава възходящата тенденция на България и Румъния, като през изминалата година те представляват съответно 8.2 млн. и 7.0 млн. нощувки. Сърбия се колебае и по този показател през 2019 г. и оформя 7.7 млн. нощувки.

По отношение на средните разходи на глава от населението за туризъм с личен транспорт през 2019 г. най-високите суми са дадени от Сърбия (318 евро) и Румъния (311 евро), а най-ниските цени - от България (75 евро) и Северна Македония (121 евро).

По отношение на средната продължителност на автомобилния туризъм се откроява значителен спад в периода на почивките - от 15.2 дни средно през 2012 г. до 6.4 дни през 2019 г. Сърбия показва най-дългата средна продължителност на престоя с около 7.9 - 8.9 дни, следвана от Румъния с 5.7 - 7.3 дни и Албания с 3.4 - 4.2 дни. Най-кратката средна продължителност на престоя е за България (2 - 3.8 дни), Северна Македония (2.6 - 3.1 дни) и Турция (2.7 - 3.9 дни).

Приносът на туризма с личен автомобил в Гърция през 2019 г. възлиза на 9.6 млн. души, 38.2 млн. нощувки и 1.8 млрд. евро приходи, което съответно се равнява на 30.6% от всички пристигащи туристи в страната, 16.4% от всичките им нощувки и 10.1% от всичките приходи, които се генерират за гръцкия туризъм.

Според проучването този вид туризъм е най-важен за Северна Гърция. От друга страна, той се характеризира със сравнително нисък среден разход на глава от населението (185 евро срещу 564 евро за целия входящ туризъм), в резултат на ниската средна продължителност на престоя и ниската средна цена на нощ.

Подкрепи Economic.bg