Без дребен шрифт в договорите за кредит за имоти

Ипотечни заеми ще се погасяват предсрочно без такса

Без дребен шрифт в договорите за кредит за имоти
В договорите за кредити за недвижими имоти вече няма да се използва дребен шрифт, а кредиторът няма да може да отказва предсрочното погасяване. Клиентите на банките ще имат право по всяко време да погасят изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. Кредиторът не може да отказва предсрочното погасяване.Това приеха депутатите днес на редовното си заседание в парламента. 

Промените предвиждат, че кредиторът трябва да даде задължително 14-дневен срок, в който кредитополучателят да реши окончателно дали ще сключи договор. Забраняват се и подвеждащите текстове в реклами. 

Кредиторът не може да отказва предсрочното погасяване и няма право на обезщетение или неустойка, когато задължението е погасено след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. Когато потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител информацията за размера на оставащия кредит, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания. 

Потребителите имат право да сезират секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, когато са нарушени техните права. 

Ако договорът за кредита не отговаря на условията, записани в приетия закон, той се приема за нищожен. В него трябва бъде уточнена възможността за прехвърляне на кредита на трето лице, като при прехвърлянето потребителят трябва да бъде информиран. 

Остава и забраната за събиране на някои видове такси и комисионни по кредита. Кредиторът се задължава да уведоми потребителите за промяна на лихвения процент и да му обясни как биха се променили вноските. След първите 12 вноски, кредиторът няма право да иска неустойка за предсрочно погасяване на кредита. 

След промените, приети от депутатите, става ясно, че ако съдът обяви договора за нищожен, потребителят връща сумата, равняваща се на общия размер на кредита и не дължи лихви и други такси по кредита. 
Всички потребители могат да търсят правата си в Комисията за защита на потребителите. Предвидени са и парични наказания за кредитните институции в редица от случаите. 
Коментари: 0