Безработицата през април намалява до 5.6%

22 323 безработни лица са постъпили на работа през месеца

Безработицата през април намалява до 5.6%

Снимка: Pixabay

456 ~ 2 мин. четене

Регистрираната безработица през април продължава да намалява и достигна ниво от 5.6%, или с 0.8 процентни пункта спад на годишна база, а в сравнение с предходния месец показва снижение от 0.3 процентни пункта, сочат данни на Агенция по заетостта.

Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда намляява до 184 426 души, като намалението спрямо февруари е 5,2%, а спрямо април 2018 г. те са с 26 547 по-малко. През месеса новорегистрираните безработни лица са 20 868, като от тях 1 343 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

Безработните, постъпили на работа през април, са 22 323, като 91.0% от тях са устроени в реалната икономика. Други 318 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също са намерили своето ново работно място.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, на субсидирани работни места през месеца са устроени 2 007 лица: 873 – по програми и мерки за обучение и заетост и 1 134 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през април са 23 285, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (28.3%), преработващата промишленост (25.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (13.5%), административните и спомагателните дейности (5.7%), селското, горското и рибното стопанство (5.1%), строителството (5.0%) и други.

Най-търсените групи професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; металурзи, машиностроители и сродни на тях, занаятчии; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в селското, горското и рибното стопанство; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжения; чистачи и помощници и други.      

Коментари: 0