Правителството разреши БФБ да купи Енергийната борса

Според Европейската комисия фондовата борса е подходящ вариант за купувач

Правителството разреши БФБ да купи Енергийната борса

Правителството разреши на „Български енергиен холдинг” ЕАД да продаде на Българска фондова борса (БФБ) 100% от акциите си в Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне при начална цена на активите, определена от лицензиран оценител, съобщиха от правителствената информационна служба.

Решението е във връзка със споразумение по делото на Европейската комисия за господстващо положение на БЕХ. То предвижда енергийният холдинг да отдели борсата от структурата си, като прехвърли собствеността върху притежаваните акции от капитала на това дружество на Министерството на финансите.

Европейската комисия удължи крайния срок за прехвърляне акциите на енергийната борса до края на месец октомври 2017 г. След направено запитване от страна на БЕХ ЕАД, от ЕК бе изпратено становище, според което „Българска фондова борса – София“ АД би била по-подходящ вариант за купувач на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Предложената сделка не представлява приватизация по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като потенциалният купувач е дружество с над 50% държавно участие. Правата на държавата в него се упражняват от министъра на финансите.

Припомняме, че преди месец стана ясно, че е започнал правен и финансово-икономически анализ на БНЕБ относно продажбата му. Тогава пред Economic.bg изпълнителният директор на енергийната борса Константин Константинов, че ликвидността и бъдещото оперативно развитие на БНЕБ ЕАД няма да има изменение на посоката.

Коментари: 0