Бизнесът ще отложи назначенията в следващата година

Изследване на ManpowerGroup показва, че фирмите в Югоизточна Европа се притесняват за приходите си и планират оптимизация на персонала

Бизнесът ще отложи назначенията в следващата година

Снимка: Pixabay

COVID-19 продължава да оказва значително въздействие върху бизнеса в региона на Югоизточна Европа, а по-голямата част от компаниите ще отложат или прекратят новите назначения през следващите 6-12 месеца. Това показва проучване на международната компания за подбор на персонал ManpowerGroup, публикувано днес. Според него 30% от анкетираните фирми не смятат, че ще се върнат към нормалното си състояние в следващата една година.

„Докато краткосрочната тенденция е да намалят разходите и да преразгледат и адаптират своите бизнес модели, за да преодолеят най-критичния период, в дългосрочен план инвестициите в стратегическо лидерство ще бъдат от ключово значение за развитието и успеха на компаниите след епидемията. Изследването също показва по-голям фокус върху привличането и задържането на таланти и прилагането на стратегии за развитие на уменията и повишаване на квалификациите на служителите”, каза Иван Шербанов, оперативен мениджър в ManpowerGroup България.

За да се справят с епидемията от COVID-19, повечето компании планират да предприемат действия, с които да защитят числеността на персонала (55.3%) и да контролират разходите (32.5%), тъй като очакват загуби на приходи и намалена финансова ликвидност.

По отношение на непосредственото въздействие на COVID-19 компаниите са фокусирани върху ограничаване числеността на своите служители, като отложат или отменят новите назначения (50%).

Основните мерки, които компаниите ще предприемат, за да се справят след епидемията, включват предвиждане на нуждите на клиентите, повишаване уменията на служителите и задържане на талантите, намаление на заетостта, акцент върху автоматизирането на различни процеси, ускоряване на бизнес дигитализацията и контрол върху разходите.

Най-голямото притеснение на компаниите по време на COVID-19 е грижата за хората, следвана от комуникацията, сигурността на работното място, компетентността на лидерите и фирмените политики и процедури. Други посочени опасения включват икономическата рецесия, загубата на приходи, промени в поведението на потребителите, по-ниска финансова ликвидност, намалена покупателна сила и поемане на рискове от страна на клиентите, по-малко физически търговски събития поради преминаването към дигитални платформи, правителствени ограничения за наемане на служители, износ и данъчно облагане и намалени поръчки заради логистични затруднения.

33% от анкетираните смятат, че ще се върнат към нормално бизнес състояние в рамките на 6-12 месеца, след като приключи епидемията; 41% очакват да го постигнат след 1-6 месеца, 11% - за по-малко от месец и 15% - след повече от година.

За да останат конкурентоспособни, компаниите ще намалят разходите и ще преразгледат и адаптират своите бизнес модели предимно чрез краткосрочни мерки, за да се справят с най-тежкия период. За организациите с по-малко от 10 служители и с глобално присъствие намаляването на разходите е най-важно, а действията, свързани с преразглеждането и адаптирането на бизнес моделите, са приоритет за компаниите с 10-49 служители, за големите компании с 250+ служители и тези с регионално присъствие.

Коментари: 0