Бъдещето на АЕЦ „Белене“ изцяло зависи от политическата власт

Техническият проект на централата трябва да се допълни с новите изисквания и да се одобри окончателно от АЯР

Бъдещето на АЕЦ „Белене“ изцяло зависи от политическата власт
512 ~ 5 мин. четене

Станислав Георгиев е изпълнителен секретар на „Българския атомен форум“ (БУЛАТОМ) – неправителствена организация, в която членуват инженерингови компании, доставчици на ядрено оборудване и отделни специалисти в областта на ядрената енергетика. Завършил е бившия Московски енергиен институт и е работил 7 години в АЕЦ „Козлодуй“. Потърсихме мнението му относно появилите се напоследък твърдения за изтекли разрешения по проекта АЕЦ „Белене“, както и за зависимостта на проекта от евентуална смяна на политическата власт у нас.

Нови ядрени мощности

- Г-н Георгиев, какво е реалното състояние на проекта АЕЦ „Белене“ и какво е неговото бъдеще? Въпросът ми е във връзка както с актуалната политическа обстановка в страната, така и с появилите се напоследък твърдения, че  някои от разрешенията за проекта са изтекли.

- Разрешенията, издадени досега от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), са за одобряване на площадката и за изготвянето на техническия проект на АЕЦ „Белене“. Що се отнася до вече изготвения технически проект – той не беше окончателно одобрен от АЯР, въпреки че имаше поне две изявления на нейния председател, че е одобрен почти 95% и че остава още малко работа за окончателното му одобряване. В крайна сметка готовият технически проект не беше одобрен от АЯР поради простата причина, че през 2012 г. целият проект за реализацията на АЕЦ „Белене“ беше спрян.

- От кого беше разработен техническият проект за АЕЦ „Белене“?

-  От руската компания „Атомстройекспорт“

- Какво е необходимо, за да бъде окончателно одобрен техническия проект на АЕЦ „Белене“ от АЯР?

- Първо, необходимо е той да бъде приведен в съответствие с новите нормативни и технологични изисквания, които се появиха в периода 2012 – 2020 година. Има такива нови изисквания – твърде са специфични, за да се спираме на тях сега, но проектът трябва да бъде прегледан внимателно от неговия разработчик и да се допълни с всичките тези нови изисквания и да се предостави за окончателен преглед и одобрение в АЯР. Това е реалното състояние на ситуацията около техническия проект за АЕЦ „Белене“.

- Значи излиза, че сме излъгали потенциалните инвеститори?

- Не мога да коментирам доколко българските власти, обявявайки процедурата за търсене на инвеститори и споменавайки в нея и техническия проект, са прави или не – това не е моя работа, нито на „Булатом“. Повтарям – реалното състояние е 95% одобрен технически проект, който само трябва да бъде допълнен с последните изисквания, които не са чак толкова много.

- А това допълване на проекта с новите изисквания вероятно ще струва пари?

- Разбира се - всичко струва пари. Именно затова българските власти изрично са подчертали в процедурата за търсене на инвеститори, че те искат АЕЦ „Белене“ да бъде изградена по вече изготвения технически проект. А не би могло и да бъде другояче при положение, че имаме основно оборудване, доставено именно за този проект – двата реактора, които сме платили. Така че няма никаква логика да се мисли и търси друг проект за АЕЦ „Белене“.

- Колко време ще е необходимо за това допълване на техническия проект и пълното му одобряване от АЯР?

- По думите на председателя на АЯР за един такъв процес ще са необходими не повече от 6-7 месеца, след което ще е необходимо още толкова време и на агенцията, за да прегледа и одобри окончателно техническия проект.

-  Значи АЯР няма да проверява отново и изцяло техническия проект?

- Не. Ще провери само това, което преди 2012 г. не е успяла да довърши, както и новите неща, които ще бъдат допълнени.

- А как би се отразила евентуална смяна на политическата власт на проекта?

- За това можем само да гадаем. При евентуална смяна на политическата власт изпълнението на процедурата за довършването на АЕЦ „Белене“, която в момента е спряна заради разпространението на коронавируса, а не по някакви други причини, най-вероятно ще бъде стопирано за известно време – докато се установи и започне да работи новата власт. След което тази нова власт ще трябва или да приеме и да доразвие започнатата вече процедура, или пък, ако това не й е угодно – да я прекрати. Средно положение просто няма.

- Добре, нека разсъждаваме чисто икономически. Кое би било по-изгодно – да се продължи този проект, за който вече са похарчени към 3 млрд. лв., или да се мисли за изграждане на други електрогенериращи мощности? Изобщо - нужна ли е АЕЦ „Белене“ на България?

- На първо място, изхождайки от политиката за развитие на ЕС – казвам на първо място ЕС, тъй като все пак България е част от Европейската общност, знаем, че до 2035 г. трябва да закрием около 4000 МВт термични централи. Това автоматично означава, че България ще трябва да замени с нещо тези излизащи от строя 4000 МВт базови мощности – подчертавам базови. Единственият проект, по който България засега има някаква готовност да изгради нови базови мощности, е АЕЦ „Белене“ – и то само за 2000 МВт. Това означава, че България спешно ще трябва да мисли и работи с какви базови мощности да замести и останалите 2000 МВт, тъй като времето, което остава до 2035 г., не е толкова много, както изглежда на пръв поглед.

- Вие посочвате 2035 г. като краен срок, когато трябва да бъдат окончателно спрени термичните централи, но на практика това може да стане и много по-рано, ако цените на вредните емисии от тях се покачат толкова, че направят работата им икономически нецелесъобразна. Не е ли така?

- Точно така е и именно това се случи само преди няколко месеца, в края на зимата тази година, когато диспечерът предпочиташе да купува определени количества електрическа енергия отвън, вместо от термичните централи в комплекса „Марица изток. И причината за това беше една: „Много сте скъпи!“. Струва ми се, че Economic.bg първи отрази този факт.

Другото нещо, с което скоро ще ни се наложи да се съобразяваме, е бъдещата обща енергийна борса на цяла Европа. Така че съвсем скоро ще дойде времето, когато електрическа енергия ще се купува единствено оттам, където тя е най-евтина. А това означава, че нашите електрогенериращи мощности ще трябва да работят в условията на тази общоевропейска конкуренция и техните цени ще трябва да се съобразяват с тези на борсата. Подчертавам  - не на нашата БНЕБ, а на общоевропейската борса. Просто няма друг начин. През последните години всички наказателни плащания, които дължат нашите термични централи, не се плащат от тях, а от БЕХ. Така че икономиката на нашите термични централи още сега изобщо не излиза и е напълно възможно те да преустановят работа преди 2035 год.

- А цената на електроенергията от АЕЦ „Белене“ дали би била конкурентна на цените на бъдещата общоевропейска енергийна борса?

- При тази схема, която е заложена като изискване в сегашната процедура за избор на инвеститори – а тя е крайната цена за изграждане на централата да бъде до 9-10 млрд. евро, включително платените досега около 1.5 млрд. евро, при всички положения цената на тока от нея ще е конкурентна. Тук вземаме като база цените на електроенергията в Европа сега, а не в онзи бъдещ момент, когато двата блока на АЕЦ „Белене“ ще заработят.

- Изглежда логично, тъй като според прогнозите цените на електроенергията през следващите десетилетия ще вървят само нагоре.

- Определено. А при схемата за изплащане на вложените в АЕЦ „Белене“ инвестиции, дори и при най-тежките условия – за 30 години, пак в един момент тази централа ще стане „златното яйце“ на българската енергетика, каквато сега е АЕЦ „Козлодуй“ – всички амортизации ще бъдат изплатени и тя ще работи на чиста печалба. А животът на блоковете от Трето поколение, каквито са тези на АЕЦ „Белене“, е 60 години. Това е реалната картина, а всичко остава в ръцете на  политиците.Подкрепи Economic.bg