ЧЕЗ изгражда мрежа за присъединяване на нови клиенти в Самоков

Компанията инвестира над 1 млн. лева в обекти, които стартират през ноември в Западна България

ЧЕЗ изгражда мрежа за присъединяване на нови клиенти в Самоков

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД влага 220 хил. лева за изграждане на нова въздушна мрежа ниско напрежение в махала на Самоков. Към момента са присъединени 180 броя нови абонати. Още 100 клиента се очаква да сключат договори за присъединяване към мрежата. Това е един от 34-те инвестиционни проекта, по които ЧЕЗ започва работа през ноември. В тях ще бъдат инвестирани близо 1,1 млн. лева.

Сред другите по-големи проекти, които компанията стартира през ноември, са инвестиция в обем на 180 хил. лева в изграждане на нов трафопост и полагане на кабели средно и ниско напрежение в района на Елин Пелин. Благодарение на тях ЧЕЗ ще създаде възможности за присъединяване на нови клиенти в с. Нови Хан, където интересът към ново жилищно строителство е висок. Два нови трафопоста ще бъдат изградени в Плевен, на стойност 155 хил. лева, към които ще могат да бъдат присъединени стопански потребители.

На територията на столицата през ноември ще бъдат вложени 208 хил. лева. От тях 37 хил. лева са предназначени за реконструкция на кабели средно напрежение, за да се подобри качеството на електрозахранването в район „Илинден“, а други 39 хил. лева са за реконструкция на трафопост и кабели ниско напрежение в район „Красно село“. Нов трафопост ще повиши сигурността на доставките в столичния квартал „Драгалевци“. ЧЕЗ ще вложи в проекта 68 хил. лева.

За присъединяване на нови клиенти през ноември ЧЕЗ е предвидила 176 хил. лева.

Коментари: 0