COVID помощта за по-големите фирми се задвижва след критиките на бизнеса

Преди изплащането на средствата обаче предстои още една административна пречка

COVID помощта за по-големите фирми се задвижва след критиките на бизнеса

Снимка: Unsplash

Антония Симова Автор: Антония Симова

Процедурата по предоставяне на безвъзмездни грантове за по-големите предприятия най-после се задвижва, но едва след множеството критики от страна на работодателските организации в последните седмици. От министерството на икономиката обявиха, че вече са изпратени почти всички уведомления към одобрените за финансиране кандидати. Те от своя страна сега трябва да представят последна порция документи – с оглед извършване на проверка дали отговарят на изискванията за бенефициенти съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ).

Одобрените кандидати имат срок от 30 дни, за да направят това, след което следва да бъде подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездната помощ. От управляващия орган на ОПИК обръщат внимание, че колкото по-бързо бъдат изпратени и последните документи, толкова по-бързо ще бъдат предоставени средствата.

Съгласно публикуваните условия по процедурата се предвиждат два варианта на изплащане на безвъзмездната финансова помощ - с авансово плащане и окончателно плащане или само чрез окончателно плащане.

От ОПИК разкриват още, че одобрените за финансиране средни предприятия са 1 285, а стойността на финансирането – 178.5 млн. лв. Още 418 предприятия също са преминали успешно процедурата, но са поставени в списък с резервни предприятия, като от икономическото министерство заявяват, че са предприети „необходимите действия за осигуряване на допълнителни средства за финансиране на компаниите от резервните списъци“. В този случай общо размерът на безвъзмездната финансова помощ нараства до 233.6 млн. лв. при бюджет на програмата в размер на 200 млн. лв.

Половин година по-късно

Мярката за подкрепа на по-големите фирми с европари бе оповестена още в края на месец май 2020 г., а промени по дизайна ѝ забавиха одобрението от Европейската комисия. Въпреки това такова бе получено още в края на юни, но пари все още не са изплатени до нито една фирма. В този период бизнесът пък неведнъж коментира, че такъв вид ликвидна подкрепа за фирмите трябва да бъде предоставяна от държавния бюджет, а не чрез европрограми, защото това забавя процеса.

Коментари: 0