Държавата сама ще поддържа системите на Агенцията по вписванията

Обществената поръчка на Агенцията бе спечелена от държавната фирма „Информационно обслужване“ АД

Държавата сама ще поддържа системите на Агенцията по вписванията
Държавната фирма „Информационно обслужване“ АД ще се грижи за поддръжката на системите на Агенцията по вписванията. Компанията, с мажоритарен собственик Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, е предложила най-ниска цена в обществената поръчка на институцията и печели конкурса с предложената цена от 402 000 без ДДС, за една година.  

Обществената поръчка бе пусната с прогнозна стойност от 429 500 лв без ДДС. Тя бе обявена преди десет дни, на 15 април, а фирмите имаха изключително кратък срок да подадат офертите си. Договорът на сегашния изпълнител – „Лирекс БГ“, изтича на 3 май. 

Покана за участие в надпреварата получиха общо три компании,  за които Агенцията по вписванията е преценила, че отговарят на изискванията от технологична и експертна гледна точка. Това са CNSys, Телелинк и „Информационно обслужване“ АД. 

И трите отговарят на изискванията в техническото задание, имат опит в предоставянето на подобен тип услуги за други държавни институции. Предоставили са и удостоверение за сигурност от ДАНС, сертификати за качество.

Обхватът на дейностите по заданието включва наблюдение и управление на системен софтуер, системи за управление на бази данни (СУБД) и комуникации на Агенцията по вписванията. „Информационно обслужване“ АД ще извършва непрестанна поддръжка на работоспособността на системния софтуер, СУБД, тестовите среди, операционните системи, сървърните приложения, масивите за съхранение на данни. 

Тя ще има ангажимент да възстановява дейността на някоя от тези системи, в случай на отказ. По време на поддръжка от „Лирекс БГ“ се случи безпрецедентният срив на Търговския регистър на Агенцията по вписванията, чието възстановяване отне 18 дни. В новия договор са заложени и срокове за реакция от страна на компанията-изпълнител, при настъпване на различна степен на отклонения във функционирането на съответната инфраструктура. 

Освен анализ на завареното положени, „Информационно обслужване“ АД  ще отговаря и за периодичното архивиране на базите данни. Предстои и анализиране на сървърните системи за наличие на зловреден софтуер и изготвяне на план за преконфигуриране, надстройване, преинсталиране или деинсталиране на приложения и/или операционни системи.

Съгласно договора, “Информационно обслужване” ще осигури минимум 12 висококвалифицирани експерти с различни технологични компетенции, които ще бъдат ангажирани с поддръжката на системите и които ще реагират в случай на инциденти, свързани със сигурността. Двама от тях ще бъдат на разположение на място в самата агенция.

От 2018 г. стартира поетапно надграждане и обновяване на хардуера и софтуера в Агенцията по вписванията, поради очакванията за завишаване на обема от работа на институцията. През настоящата 2019 г. ще бъде финализиран проекта по надграждане на ТРРЮЛНЦ и Имотния регистър, а предстои Централният регистър на особените залози  също да премине под управлението на институцията. 

„С подписването на този договор значително разширяваме обема от дейности, които ще гарантират ефективно и оптимално функциониране на системите в Агенцията. Това е една от поредицата стъпки, с които целим повишаването на сигурността, стабилизирането, модернизирането и утвърждаването на Агенцията като партньор на българския бизнес и гражданите, които използват услугите й“, заяви Габриела Козарева,  изпълнителен директор на Агенцията по вписванията.  
Коментари: 0