ДФЗ отпуска над 94 млн. лв. на земеделците заради коронакризата 

Стопаните могат да кандидатстват и по мярката ПРСР от днес

ДФЗ отпуска над 94 млн. лв. на земеделците заради коронакризата 

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

3827 ~ 3 мин. четене

Държавен фонд земеделие (ДФЗ) започва прием на документи по две мерки, с които се цели да се подпомогнат земеделските стопани, засегнати от коронакризата. Общата им стойност е над 94 млн. лв.

От утре, 19 август 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2". Приемът е до 21 септември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие.

По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93.5 млн. лв. и обхваща секторите - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5.5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и "Животновъдство" (свине и птици). Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете". Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под формата на еднократна сума.

ПРСР

От днес стартира приемът по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по животни, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“, с цел повишаване на биосигурността. По този начин ще се предостави възможност на свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици.

Подпомагането е за възстановяване от претърпени щети от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Общият размер на финансовата помощ по процедурата е над 15.6 млн. лв. Допустими са разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в животновъдния обект (репопулация) и общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта.

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват регистрирани земеделски стопани, които са собственици са или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и са засегнати от силно заразна болест, довела до унищожаване на животни.

Максималният размер на финансовата помощ за един проект е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минимален размер.

Подкрепи Economic.bg