Туроператорите имат няколко дни да кандидатстват за държавна помощ

Настоящата мярка ще се прилага до 5 април 2021 г., а след това ще влезе в сила нова, която предвижда безвъзмездните средства да са до 15 на сто от оборота на туроператорите, реализиран през 2019 г.

Туроператорите имат няколко дни да кандидатстват за държавна помощ

Снимка: Unsplash

516 ~ 1 мин. четене
Глория Христова Автор: Глория Христова

Туроператорите и турагентите имат по-малко от четири дни, за да кандидатстват за държавна помощ, напомнят от Министерството на туризма. Срокът за подаване на документи изтича на 22 март. Общият размер на програмата е 51 млн. лв., като всяка фирма може да кандидатства за подкрепа, която не надвишава 4% от оборота ѝ без ДДС за 2019 г.

Помощта се отпуска от държавата за компенсиране на загубите на туроператорите и туристическите агенти за периода март-октомври 2020 г. Парите трябва да се използват приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 кризата за същия период.

Подаването на заявленията се извършва по електронен път, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез модула „Е-кандидатстване“ на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Изпълняваната към момента мярка ще се прилага до 5 април, а след това влиза в сила нова схема за държавна помощ, която днес бе обнародвана в Държавен вестник. Тя обаче трябва да бъде нотифицирана пред Европейската комисия. Мярката предвижда държавата да предоставя на туроператорите безвъзмездни средства в размер до 15% от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания.

Финансиране на новата мярка е осигурено от вече отпуснатите, но неусвоени средства от националния бюджет. Според индикативните стойности неусвоените средства са близо 19 млн. лв. Средствата по новата държавна помощ се получават независимо от получаването на средства  по досега действащата схема и при спазване на правилата за държавни помощи.

Коментари: 0