Дуалното обучение е без алтернатива и няма повече време за губене

Няма повече време дуалната система на образование да се подлага на дебати

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и науката:

Дуалното обучение е без алтернатива и няма повече време за губене
Автор: Цветан Петров
За дуалното обучение и за перспективите то да бъде въведено в национален мащаб разговаряхме с д-р Милена Дамянова, председател на парламентарната Комисия по образование и наука в 44-тото Народно събрание. Тя беше един от гостите на националната конференция „Образование и труд – локални проблеми, глобални решения”.

- Г-жо Дамянова, какви са пречките пред българското образование и смятате ли, че дуалното образование е най-доброто решение за момента?

- Категорично смятам, че дуалната система на образование е решението на проблемите, които съществуват по отношение на връзката образование - бизнес и на необходимостта от кадри, която има към момента. Дуалната система започна с пилотно въвеждане още през 2010 г., когато приключи един проект на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Другите участници в проекта бяха Министерството на образованието и науката (МОН), три професионални гимназии и три фирми в България. След това вече Българо-швейцарския проект „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото” (ДОМИНО) надгражда този проект, но първите държавни образователни изисквания, учебни програми и изобщо първото пилотно въвеждане е с този проект на ГБИТК.

- Какви са перспективите пред ДОМИНО и изпълни ли той задачата си да проправи пътя на дуалното обучение в страната ни?


- Проектът ДОМИНО вече получава съответното финансиране, което пък подпомага въвеждането му. През 2014 г. бяха направени промени в Закона за професионалното образование и обучение, които пък дадоха законовата възможност за въвеждане на дуалната система. Има, разбира се, още някои пречки, които се надявам в най-скоро време да решим законодателно.

- Какви са мерките, предприети за преодоляването на тези пречки?

- Само преди 2-3 месеца направихме съвместно заседание на три парламентарни комисии – образователна, икономическа и социална, заедно с тримата ресорни министри. Целта беше да видим къде са проблемите дуалната система да се въведе вече в национален мащаб и съответно тези проблеми да бъдат решени. Мисля, че нямаме повече време за губене и нямаме повече време да изпробваме въвеждането на тази система. Тя е доказала безспорно своите успехи за мотивиране на учениците – доказано е, че учениците, които се включват в дуалната система на обучение, имат по-голяма мотивация за учене и сред тях имаме по-малък брой отпаднали ученици. Освен това учащите могат да направят своя професионален избор много рано, а пък фирмите могат да обучават своите кадри.

- Има ли набелязани някакви определени срокове за решаването на проблемите?

- На съвместното заседание поставихме срок на трите министерства да изготвят своите предложения, които да внесат до края на месец април. Тези предложения вече са публикувани за обществено обсъждане и ги очакваме в парламента. Споровете бяха от гледна точка на това къде да бъде регламентиран трудовият договор, по който работят учениците – дали в Закона за професионалното образование и обучение, дали в Кодекса на труда.

Лично аз смятам, че ние нямаме повече време за подобни дискусии – две години се правят опити да се намерят решения на проблемите с дуалното образование, но пък едно проучване сред работодателите, което излезе наскоро, много ясно показва, че 40% от предприемачите смятат, че до няколко години, ако нямат кадри, те ще бъдат принудени да прекратят развитието на своя бизнес. Така че повече време за дискусии и стратегии нямаме, имаме нужда от бързи решения и очакваме в най-скоро време и Министерският съвет да внесе промените в Закона за професионалното образование и обучение, така че да подпомогнем и бизнеса, и училищата при въвеждането на тази система в национален план.

- Докато бъдат изчистени всички подробности около дуалното образование, смятате ли, че трябва да продължи да се разширява списъка с професиите по Синята карта на ЕС и съответно да залагаме все повече на нея?

- По принцип Синята карта на ЕС за внос на работна ръка от страни, които не са членки на Блока, също е решение, но пък в дългосрочен план ние трябва да направим така, че системата за дуално обучение, която е доказала своята ефективност в държави като Германия и Австрия, да бъде въведена. Като казвам в най-кратки срокове, всъщност идеята и целта ни е за началото на новата учебна година да имаме вече променени текстове.
Коментари: 0