Държавата ще поема таксите на студенти, решили да останат в България

Тази възможност ще важи само за студентите в определени специалности, които просветният министър ще избира всяка година

Държавата ще поема таксите на студенти, решили да останат в България

Снимка: Красимир Свраков

Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студентите решили да останат в България. Този текст от закона за висшето образование приет по-рано тази година, вече придобива по-голяма яснота, след като Министерски съвет публикува проект, в който се посочва какви ще са условията и реда за осигуряването на заплащане. Проектът вече е пуснат за обществено обсъждане.

Основната му цел е да се оптимизира връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото. Позицията на правителството е, че не трябва да се губят повече млади и талантливи кадри, затова чрез стимули ще се опита да развие специалностите, където има недостиг на висококвалифицирана работна ръка.

В проекта се посочва, че държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател, който им осигурява стажантска програма. Като важно условие за студентите е, че специалността им трябва да отговаря на дейността на компанията.

„Студентите, сключили договор, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университета, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си. След успешното му завършване, студентите ще продължат работа при работодателя си за минимум 5 години. В този период те ще получават възнаграждение в размер на не по-малко от средната основна заплата в предприятието”, се казва още в проекта.

Тази възможност обаче няма да важи за всички специалности. Всяка година министърът на образованието и науката ще утвърждава списък със специалностите, за които ще се осигуряват средства от държавния бюджет.

Списъкът ще се изготвя на база информация от висшите учебни заведения у нас, затова какви са нагласите и желанията на студентите. По този начин държавата ще има реална представа, в кои сектори ще се наблюдава недостиг на кадри.

Освен това МС ще изготви списък с работодатели, които имат готовност да приемат студенти по тази програма и да направи връзката между бизнеса и младите още по-лесна.  

Коментари: 0