ЕК предвижда повече пари за кохезия в България

Страната ни, Румъния и Гърция са подминати от решението на Комисията да ореже с €30 млрд. финансирането за Централна и Източна Европа

ЕК предвижда повече пари за кохезия в България

Снимка: Economic.bg

1820 ~ 2 мин. четене
Въпреки че Европейската комисия предвижда €30 млрд. по-малко финансиране по европейските структурни фондове за региона на Централна и Източна Европа, България и Румъния ще получат 8% повече европари по кохезионната политика.

Такова увеличение е планирано и за Гърция, докато Италия ще получи 6% повече, Испания - 5%, а Кипър - 2%. Ако бъде приет, ръстът на европарите за тези държави ще бъде заложен в следващия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г.

От друга страна средствата по кохезионната политика за Полша, Унгария и няколко страни от Източна Европа ще бъдат орязани с 25%. За Германия също ще бъде намалено финансирането - с 21%.

Кохезионната политика на ЕС винаги е била един от основните стълбове в евробюджета. Тази политика цели да намали икономическите и социални различия между държавите и регионите в ЕС чрез средства от Кохезионния фонд, финансови помощи за развитие на селскостопанските региони на държавите и чрез средства от Европейския социален фонд.

Именно затова реформите в кохезионната политика на Брюксел ще са най-значимият и спорен елемент от бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г. Промените преразглеждат критериите за разпределяне на евросредствата, като в критериите вече заляга изискване страните членки да изпълняват новите приоритети на ЕС за върховенство на закона и борба срещу корупцията.

„Бюджетът има за цел да осигури европейска добавена стойност. Трябва да гарантираме, че всеки цент ще бъде изразходен в полза на гражданите ни. Това означава, че борбата с измамите и корупцията трябва да бъде по-активна от всякога”, каза преди дни еврокомирасят Гюнтер Йотингер, който отговаря за бюджета и човешките ресурси, при подписването на сътрудничество за партньорство между Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура.
Коментари: 0