Фондът на фондовете предоставя над 67 млн. лв. за иновации

В една компания от Фонда за рисков капитал ще могат да се инвестират от 1.5 до 7 млн. лв.

Фондът на фондовете предоставя над 67 млн. лв. за иновации
592 ~ 1 мин. четене

Фондът на фондовете (ФнФ), който управлява средствата по европейските програми, ще предостави над 67 млн. лв. на високотехнологични и иновативни микро, малки и средни предприятия. Фондът ще разпредели 47.1 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и конкретно от Фонда за рисков капитал. Към тези средства избран от ФнФ финансов посредник ще трябва да добави около 20.1 млн. лв., или поне 30% от предвидените 67 млн. лв. за крайни получатели.

ФнФ ще даде на бъдещия си посредник възможността да осигури необходимото съфинансиране, както на ниво фонд, така и на ниво краен получател. Така партньорът на Фонда ще може да прояви гъвкавост как да набави частния ресурс в публично-частното финансиране.

В една компания от Фонда за рисков капитал ще могат да се инвестират от 1.5 до 7 млн. лв. Положителното при инвестициите от този фонд е допълнителната стратегическа подкрепа и менторството, предоставяни от фонд мениджъра на компаниите, в които инвестира. Тоест, избраният от ФнФ финансов посредник ще трябва да съветва и да подпомага работата на компаниите, в които се инвестира.

Подробна информация за процедурата за подбор на фонд мениджър за Фонда за рисков капитал, както и необходимата документация за кандидатстване, могат да бъдат намерени на интернет страницата на ФнФ. Крайният срок за подаване на заявления е 25 юни.

Коментари: 0