Generali отправи предложение за акциите на Società Cattolica

Италианската застрахователна група иска да купи местния си конкурент в Италия

Generali отправи предложение за акциите на Società Cattolica

Снимка: Колаж

1592 ~ 3 мин. четене
Автор: Дженерали

Италианската застрахователна група Assicurazioni Generali S.p.A (Generali Group) е отправила търгово предложение за всички обикновени акции на своя местен конкурент Società Cattolica di Assicurazione SpA. Освен това компанията е подала заявления до компетентните органи за получаване на разрешенията, изисквани от приложимото законодателство във връзка с предложението. Днес ще бъдат изпратени съобщенията и уведомленията към компетентните антитръстови органи, съобщават от Generali.

Предложението ще бъде публикувано, след като бъде одобрено от Комисията за италиански компании и борси (КИКБ) в рамките на периода за разглеждане и произнасяне.

Търговото предложение, описано в настоящото известие, ще бъде отправено от Generali към всички притежатели на обикновени акции на Cattolica. Настоящото известие не представлява предложение за покупка или продажба на акции на Cattolica, казват от застрахователната компания.

Преди началото на периода на търговото предложение, както се изисква от приложимите разпоредби, търговият предложител ще публикува предложението, което акционерите на Cattolica следва да  разгледат внимателно.

Предложението ще бъде направено ексклузивно в Италия и ще бъде адресирано при равни условия до всички акционери на Cattolica. Предложението ще бъде направено в Италия, тъй като акциите на Cattolica са листвани на Mercato Telematico Azionario, организиран и управляван от Borsa Italiana и, с изключение на посоченото по-долу, са обект на задълженията и процедурните изисквания, предвидени в италианското законодателство.

Предложението не е и няма да бъде направено в Съединените американски щати, Канада, Япония, Австралия и всички други юрисдикции, при които изготвянето на офертата не би било разрешено без спазването на други налични изисквания от търговият предложител, за да бъде получено одобрението на компетентните органи, нито чрез използване на национални или международни инструменти за комуникация или търговия на другите държави (включително например пощенска мрежа, факс, телекс, електронна поща, телефон и интернет), нито чрез каквато и да е структура на някой от финансовите посредници на другите държави или по какъвто и да е друг начин.

Копия от всеки документ, който търговият предложител ще издаде във връзка с предложението, или части от него, не са и не трябва да бъдат изпращани, нито по какъвто и да е начин предавани или разпространявани по друг начин, пряко или косвено, в другите страни. Никой, който получава такива документи, няма право да ги разпространява, препраща или изпраща (нито чрез пощенска услуга, нито чрез използване на национални или международни инструменти за комуникация или търговия) в другите държави, предупреждават от Generali.

Всяко предложение в отговор на търговото предложение, получено в резултат на искане, извършено в нарушение на горните ограничения, няма да бъде прието.

Настоящото известие, както и всеки друг документ, издаден от търговият предложител във връзка с предложението, не представлява и не е част от оферта за покупка, нито от искане на оферта за продажба, на финансови инструменти в другите държави. Търговият предложител и свързаните с него лица запазват правото си да купуват акции извън предложението, до степента, разрешена от приложимото законодателство.

Никой финансов инструмент не може да се предлага или прехвърля в другите държави без специално одобрение в съответствие с прилежащите разпоредби, приложими в такива страни, или без освобождаване от такива разпоредби.

Отправянето на предложение в отговор или приемането на търговото предложение от лица, пребиваващи в страни, различни от Италия, могат да подлежат на специфични задължения или ограничения, наложени от приложимите законови или регулаторни разпоредби на такива юрисдикции. Получателите на Търговото предложение носят лична отговорност за спазването на такива закони и разпоредби и следователно, преди да търгуват, те са отговорни за определяне дали такива закони съществуват и са приложими, като разчитат на собствените си съветници. Търговият предложител не поема никаква отговорност за нарушение от което и да е лице на някое от горните ограничения.

Подкрепи Economic.bg