Почти всички данъчни декларации са подадени онлайн тази година

До края на юни трябва да се декларират и платят задълженията по корпоративен данък

Почти всички данъчни декларации са подадени онлайн тази година

Снимка: Economic.bg/Архив

980 ~ 2 мин. четене

Над 80% от получените в Националната приходна агенция годишни данъчни декларации за облагане на доходите са подадени онлайн, съобщават от ведомството. От началото на данъчната кампания до края ѝ - 30 април - са изпратени общо над 555 хил. декларации за доходите на физически лица.

Тази година НАП за първи път предостави услуга, чрез която данъчните декларации са предварително попълнени, но за да бъдат подадени по този начин, бе необходимо наличието на персонален идентификационен код.

Формулярите, изпратени от едноличните търговци, включително плащащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, до момента са близо 56 хил. От НАП припомнят, че за тях крайният срок за деклариране на доходите е 30 юни 2020 г.  Ако желаят да ползват отстъпка от 5% върху данъка си за довнасяне, те следва да подадат годишната си декларация и да внесат дължимия по нея данък в срок до 1 юни.

До края на юни е срокът, в който едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец  № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

От НАП припомнят, че до 30 юни е удължен и срокът за деклариране и плащане на корпоративен данък, данъка върху разходите, данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и на данъка върху дейността от опериране на кораби.

Коментари: 0