Изоставените коли в София ще се репатрират по-бързо

Столичният общински съвет прие промени в наредбата, с които срокът се съкращава до един месец след сигнал на граждани до районното кметство

Изоставените коли в София ще се репатрират по-бързо

Снимка: Красимир Свраков

1364 ~ 2 мин. четене

Столичният общински съвет единодушно е подкрепил предложението на Борис Бонев за по-бързо и лесно премахване на изоставените коли в столицата. Освен уеднаквяване със сроковете на национално ниво, промяната на общинската наредба ще позволи сроковете за реакция и премахване да бъдат съкратени, работата да бъде оптимизирана, а процедурата да бъде прозрачна и ефективна, обясняват от организацията „Спаси София“.

С приемане на предложението се въвежда едномесечен срок за реакция от страна на районното кметство по сигнал на граждани. Администрацията вече е длъжна да предприеме конкретно действие по стикиране в разумен срок и да информира гражданите за него. „Прехвърлянето на отговорност вече няма да може да се ползва като извинение и по този начин се повишават ефективността и отчетността на работата“, коментира Бонев.

Опростява се и процедурата по самото стикиране и премахване на колите, като в екипите вече няма да има представители на СДВР. Вече процедурата зависи изцяло от представителите на районните кметства и организацията ще бъде улеснена, а отговорността – ясна. „До момента координацията между Общината и СДВР беше слаба точка в процедурата и това значително увеличаваше времето за реакция. Районни кметове споделиха, че понякога комисията не е работила месеци наред и процесът по премахване на старите коли е спирал напълно“, добавя Бонев.

В края на 2020 г. имаше друга промяна на националната наредба, с която сроковете за премахване на старите коли бяха съкратени от 27 на 6 месеца. Това позволи изоставените коли, които отнемат хиляди паркоместа по софийските улици, тротоари и междублокови пространства, да бъдат извозвани далеч по-бързо и ефективно. „До момента много от собствениците заобикаляха процедурата, преместваха колите или години наред си спестяваха разходите за годишен технически преглед, а автомобилите служиха за складове пред блоковете. Вече това няма да бъде възможно. Важно е да се подчертае, че улеснената процедура важи само за изоставени коли върху общински терени, т.е. улици, тротоари, междублокови пространства, а не касае частните имоти, където всеки е свободен, ако желае, да си складира стария автомобил“, уточнява Борис Бонев.

Коментари: 0