КФН алармира за финансови измами от посредник без лиценз

Става дума за няколко дружества с наименование „Финанс инженеринг“

КФН алармира за финансови измами от посредник без лиценз

Снимка: Красимир Свраков

Комисията за финансов надзор (КФН) сигнализира за извършването на финансови измами от фирмата „Финанс инженеринг“, която няма получен от регулатора лиценз за инвестиционен посредник.

От началото на 2020 г. в КФН са постъпили значителен брой жалби от български граждани, които твърдят, че са изгубили парични средства вследствие на извършени измами от страна на дружества с наименования „Финанс Инженеринг“, „Гранд Рисърч“ ЕООД, „Фин Инженеринг Инкъм“ ЕООД, „Файненшъл Рипортинг“ ЕООД, „Фънд Сървисис“ ЕООД“, пише в съобщение на сайта си КФН.

Посочените дружества нямат лиценз от КФН и съответно нямат право да извършват инвестиционни услуги и дейности по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) на територията на България. Нямат право и да получават по свои банкови сметки парични средства с цел инвестирането им във финансови инструменти.

От Комисията призовават потенциалните инвеститори да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности.

Индикация за потенциална измама е например това, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.

Проверка на това кои са лицензираните инвестиционни посредници може да се извърши на интернет сайта на КФН и/или на сайтовете на компетентните органи от Европейския съюз, както и на интернет сайта на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

На интернет страницата на КФН е налице и списък на инвестиционните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор за намерението си да предоставят финансови услуги на територията на Република България.

Коментари: 0