Кои сектори у нас са с най-високи и най-ниски заплати

Данните на НСИ са за третото тримесечие на 2016 г.

Кои сектори у нас са с най-високи и най-ниски заплати
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2016 г. е 947 лв., за август - 923 лв., и за септември - 954 лева. Това сочат данните на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. 

През третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата e 941 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 0.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са „Финансови и застрахователни дейности” - с 8.6%, и „Операции с недвижими имоти” - с 2.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2016 г. са: 

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 159 лева 

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 647 лева 

•  „Финансови и застрахователни дейности” - 1 612 лева. 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

•  „Хотелиерство и ресторантьорство” - 580 лева 

•  „Други дейности” - 660 лева 

•  „Административни и спомагателни дейности” - 722 лева. 

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) заетостта като цяло се понижава в края на лятото, а най-висок спад има в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 20%, "Административни и спомагателни дейности" - 7,2%, и "Култура, спорт и развлечения" - 4,2%.

Заетите на трудов договор към края на септември намаляват  45,9 хиляди, или с 1,9% спрямо края на юни 2016 г., като достигат 2,31 милиона. Ръст се наблюдава в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 1,5%, и в "Строителство" - с 0,4%.

Вижте и средната заплата по сектори и тримесечия у нас:


Източник: НСИ

Коментари: 0