КЗК отхвърли три жалби срещу спирането на търга за АМ „Хемус“

Според антимонополистите исковете са неоснователни

КЗК отхвърли три жалби срещу спирането на търга за АМ „Хемус“
344 ~ 2 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение три жалби срещу прекратяване на процедурите по възлагане на обществена поръчка за проектиране и доизграждане на автомагистрала „Хемус“, съобщават от антимонополната комисия.

Със свое решение комисията остави без уважение жалбите на „ПСТ Хемус 2“, „Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет” и Обединение „АМ ХЕМУС ЛОТ 1” срещу решение на изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, с което е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция - участък от III-307 до II-35”, в частта за обособена позиция № 2, открита с Решение № ОП-32-РШ-002/09.01.2015 г. на възложителя.

КЗК смята, че решението на възложителя за прекратяване на процедурата е мотивирано и законосъобразно. Процедурата е прекратена, тъй като е възникнала невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката, по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. 

Съгласно обявлението и документацията за участие към момента на откриване на поръчката е било предвидено изпълнението на включените в нея дейности да се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. С писмо от 15.02.2016 г. Управляващият орган на ОПТТИ информира възложителят, че финансирането на обществената поръчка не може да бъде осъществено в рамките на приоритетна ос 2 на оперативната програма поради изчерпване на средствата за други проекти.

Поради тези причини КЗК намира жалбите за неоснователни и ги оставя без уважение.

Припомняме, че преди няколко седмици, след решение на премиера Бойко Борисов, Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” спря търга. Като причина бяха изтъкнати съмнения по прозрачността, както и неосигурени средства за финансиране. Премиерът обяви по-късно, че ще се проведе нов търг, при различни условия и проектиране на ново трасе на магистралата.

Подкрепи Economic.bg