Летище София реши да прави икономии и от безопасността

Прекратени договори поставят под съмнение дейността на аеропорта през предстоящата зима

Летище София реши да прави икономии и от безопасността
9838 ~ 5 мин. четене
Белчо Цанев Автор: Белчо Цанев

На 31 август ръководството на Летище София (ЛС) публикува обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ОП) „за товарене, извозване и разтоварване на натрупаните снежни маси, образувани в резултат на почистването от специализираните служби на Летище София, при необходимост, срещу заявки на възложителя. Общата площ за почистване на сняг от перона, ВИП А, карго зоната и предгаровите площади на Терминал 1 и Терминал 2 възлиза на 460 000 кв. метра“.

ОП е открита на 25 октомври 2019 г., а договорът с избрания изпълнител – „Дева транс“ ООД, е сключен на 19 март 2020 г. за срок от една година – т.е. до 18 март 2021 г., след която дата дори и да вали сняг, не е в такива количества, че да трябва да се товари и извозва.

Стойността на договора е 145 хил. лв. без ДДС. С 30-дневно предизвестие обаче ръководството на Летище София го прекратява предсрочно от 1 август 2020 г. От договора са изпълнени 6.94% и са изплатени 10 065 лв. без ДДС – за снеговалежите в края на март.

Каква е причината за предсрочно прекратената процедура за снегоизвозване, и то в навечерието на предстоящата зима? И как ще процедира аеропортът, ако има обилни снеговалежи, които в Софийското поле не са рядкост? Това са въпросите, които си задават служители на летището, които възмутени алармираха Economic.bg за прекратената обществена поръчка.

С тези въпроси се обърнахме и ние към ръководството на Летище София, което отговори следното: „Предвид кризата в авиационния сектор, вследствие на пандемията от COVID-19 и променените икономически условия, летищният оператор е свел разходите до допустимия минимум, без това да се отрази на безопасността и сигурността на полетите. Съгласно договора на обществената поръчка и предвидените в него законови възможности, той е прекратен с 30-дневно предизвестие от страна на възложителя. Летище София е направило цялостен анализ и е подготвено за предстоящия зимен сезон. Дружеството ще извършва дейността по снегоизвозването със собствени сили и средства. При необходимост ще се наеме техника, за която ще се плаща, но само за изработени часове.“

Звучи логично и отговорно. Само че дългогодишни служители на летището посрещнаха с насмешка тези отговори, определиха ги като „некомпетентни“ и обясниха следното:

На първо място приключването на договора няма да донесе никакви икономии на летището, тъй като по него се плаща само след направена заявка и определено количество работа. Ако не вали сняг – Летище София няма да прави заявки, няма да идва техника да извозва сняг и то няма да плаща. Така например по изтеклия предишен договор за снегопочистване са изплатени само около 8 хил. лв. (под 7% от неговата стойност) именно поради липсата на сняг.

На второ - снегоизвозването на летището винаги е било услуга, възлагана по обществена поръчка на външна фирма, тъй като не е икономически изгодно аеропортът да инвестира в техника и да наема хора за дейност, която е необходима общо взето само няколко дни в годината. Те дори си спомниха, че преди 10 години по заповед на тогавашния изпълнителен директор Асен Танчев е бил направен опит летището само да върши снегоизвозването, но още при първия обилен снеговалеж той безславно се провалил и спешно е трябвало да се наема фирма.

Обяснението за необходимостта от наемане на външна фирма за снегоизвозването, според дългогодишните летищни служители, е просто. При обилни снеговалежи техниката на летището чисти снега и го събира на големи купчини, които трябва да се извозват, за да не пречат на дейността на аеропорта. Дори и само 10 см сняг да падне, на 460 000 кв. м площ, за колкото е била обявена прекратената поръчка – това прави общо 46 000 кубика сняг.

Летище София разполага с три стари самосвала „Татра“, които могат да товарят по 8-9 кубика сняг всеки. Това ще рече, че за да извозят това огромно количество сняг, трите самосвала трябва да направят общо над 5200 курса. Ами ако навали, примерно, 20-30 см сняг?

Това не е целият проблем. Самосвалите са оборудвани с големи гребла и се използват преди всичко за почистване на перона и другите летищни площи. Няма как три камиона в едно и също време хем да чистят и събират снега на купчини, хем и да го извозват.

Но и това не е всичко. Летището има само един багер – по-малък от фадрома, който често се поврежда. Кой и за колко време ще натовари толкова сняг на трите малки самосвала?

Докато външната фирма идва с два или три големи багера, тип фадрома – в зависимост от количеството сняг, и с няколко 4-осни самосвала, които вдигат по 20 кубика сняг, така че товаренето и извозването на снега става поне 4 пъти по-бързо. А именно бързината на снегопочистването е от голяма важност за летището – за да не се пречи на дейността му.

Според официалния отговора на Летище София „при необходимост“ то ще наеме техника. Но за наемането трябва да проведе нова обществена поръчка – такава, каквато е прекратило, а една такава процедурата трае минимум 5 месеца (б.а. – прекратената е проведена за 5 месеца без 6 дни). Докато се обяви и проведе нова поръчка - зимата ще свърши. Според експерти аеропорта може единствено да се опита да раздели процедурата на множество лотове, но това няма да е нещо друго, освен опит за заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

Малко преди да прекрати обществената поръчка за снегоизвозването, ръководството на Летище София публикува – на 12 август, обявление за приключване на договор по поръчката „За доставка на антиобледенителни продукти за обработката на пистата за излитане и кацане (ПИК), пътеки за рулиране (ПР), перон и други асфалтобетонови и бетонови настилки на Летище София, по обособени позиции – Обособена позиция 2 „Доставка до 300 тона, от които 100 тона опция антиобледенителни гранули, предназначени за обработката на ПИК, ПР, перон и др…“

Поръчката е открита на 25 октомври 2019 г., а договорът е бил сключен на 20 март 2020 г. със срок на действие една година, с изпълнителя "Аси Хидросис" ЕООД.

Стойността на договора е 178 хил. лв. без ДДС. Тук в мотивите за прекратяване е записано, че „По договора са заявени доставки на антиобледенителния продукт, като доставената стока е с недостатъци“, поради което изпълнението на договора е отчетено като „0“. Въпреки това обаче по него са изплатени 133 500 лв. без ДДС.

Според служители от летището става въпрос за доставката на карбамид, който се разпръсква по полосата за излитане и кацане (ПИК), пътеките за рулиране (ПР), перона и други площи срещу обледеняването им – нещо изключително важно за безопасността на полетите. Затова тук въпросът е ще има ли Летище София достатъчно карбамид за предстоящата зима, за да не бъде затваряно то през някои дни или часове през зимата поради обледеняване на ПИК? Официалният отговор, който получихме в Economic.bg от ръководството на Летище София, гласи следното: „Взети са всички мерки, за да бъдат осигурени необходимите антиобледенителни продукти, които отговарят на законовите изисквания“.

Според служители на аеропорта обаче за всяка зима с нормални метеорологични условия на летището са му необходими между 200 и 240 тона карбамид. Пак според тях, от миналата зима, която беше необичайно мека, са останали около 110 тона антиобледенитени гранули. Най-вероятно новодоставеният по прекратения договор карбамид е „с недостатъци“, което, според служители, най-вероятно означава, че той няма да бъде ползван, а ще бъде върнат на фирмата с идеята на летището да бъдат  възстановени платените 133 500 лв. Кога и по какъв начин ще бъдат доставени недостигащите около 130 тона карбамид за предстоящата зима – от отговора на ръководството на ЛС изобщо не става ясно.

Разбира се, през предстоящата зима може изобщо да не вали сняг, а дните с отрицателни температури да не са толкова много, така че ръководството на летището наистина да спести сериозни средства. Но това е Божа работа, а авиацията е най-сигурният транспорт, защото винаги разчита единствено на точни разчети и презапасяване, а не само на Бог!

Подкрепи Economic.bg