557 лв. нужни за издръжка на човек на месец

Тя намалява заради дефлацията

557 лв. нужни за издръжка на човек на месец

Необходимите средства за издръжката на живота са 557,55 лв. на човек от четиричленно домакинство (двама възрастни с две деца). Данните са към първото тримесечие на 2016 г.

За да живее нормално - да се храни съобразно необходимите норми и да покрива задължителните си разходи за образование, здравеопазване и жилище, месечните доходите на това домакинство трябва да бъдат около 2230 лева.

Това съобщи президентът на КНСБ Пламен Димитров.  Димитров и изследователят на на Института за синдикални и социални изследвания (ИССИ) на КНСБ Виолета Иванова представиха актуални данни от наблюденията на ИССИ на потребителските цени и издръжката на живот в България - март 2016 год.

Дефлационните процеси в България продължават и през първото тримесечие на 2016 г., издръжката на живота отново отчита намаление с 0,5 на сто спрямо предходното тримесечие, а на годишна база с един процент по-малко, каза Димитров.

Коментари: 0