Над 4770 свободни работни места на трудовите борси през март

Обявените позиции са предимно в сферата търговията и услугите

Над 4770 свободни работни места на трудовите борси през март

Над 4770 свободни работни места обявиха 451 представители на реалния сектор на 28 трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта през март. Срещите с работодатели бяха посетени от 3 944 лица, търсещи работа, които успяха да се запознаят с възможностите за професионално развитие.

14 общи трудови борси се проведоха в градовете Павликени, Тервел, Оряхово, Никопол, Септември, Бяла, Руен, Кубрат, Провадия, Търговище, Айтос, Мездра, Омуртаг и Попово. 849 работодатели обявиха близо 1 140 свободни работни места. Предложенията на първичния пазар на труда бяха представени пред 1 304 търсещи работа лица. 

Обявените свободни работни места са предимно в сферата на търговията и услугите, строителството, индустрията, селското стопанство, както и образованието и отбраната. Работодателите търсят машинен оператор в производството на пластмасови изделия, заварчик, строител, зидаромазач, бояджия, монтажник, водач на селскостопански, пътни и строителни машини, шивач, общ работник, водач на лекотоварен автомобил, помощник-готвач, готвач, камериер, барман, сервитьор, касиер, мияч, администратор, продавач-консултант. 

Има предложения и за полевъден работник, печатар, машинен оператор, санитар, сладкар, тракторист, охранител, работник поддръжка сгради, гладач, окачествител, оператор шлеп, товарач плавателни съдове, автомонтьор, работник горско стопанство, както и за технически сътрудник, лекар-невролог и др.

5 специализирани трудови борси – за младежи, се проведоха в градовете Варна, Силистра, Перник, Добрич и Хасково. Повече от 2 200 свободни работни места обявиха 144 представители на реалния сектор. Дни преди стартирането на туристическия сезон – лято 2017 г., над 100 хотелиери и ресторантьори – представители на бранша, се включиха в младежките трудови борси в търсене на подходящи кадри за обектите, които ръководят. 

Обявени бяха свободни работни места за администратор, барман, сервитьор, готвач, помощник-готвачи, сладкар, спасител, камериер, пиколо, озеленител и градинар, работник поддръжка, както и различни позиции за обслужващ персонал на летище Варна. 

Работодателите имаха възможността да представят по-подробно пред младежите дейността на фирмите си, както и изискванията към кандидатите за работа при тях. Предложенията са предимно в сферата на търговията и услугите, промишлеността, селското стопанство, застраховането, както и в сферата на туризма. Търсените професии са продавач-консултант, икономист, счетоводител, озеленител, склададжия, домакин, спедитор, фактурист, работник в производство, електромонтьор, шивач, сервитьор, барман, камериер, готвач, автомонтьор, финансов консултант, работник в строителството, машинен оператор, заварчик и др. Борсите посетиха 1 250 младежи, търсещи работа.

4 специализирани трудови борси в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството организира Агенцията по заетостта през март в Бургас, Поморие, Каварна и Долни чифлик. В борсите взеха участие 86 работодатели от бранша, които обявиха близо 2 200 свободни работни места. Те се възползваха от възможността да осъществят пряк контакт с търсещите работа, за да осигурят подходящите кадри за предстоящия сезон в сферата на туризма, ресторантьорството и хотелиерството, търговията, услугите и др. Обявените работни места са за готвачи, камериерки, сервитьори, бармани, общи работници, чистачи, администратори, спасители, хигиенисти, перачи, пиколо хотел, портиери, озеленители и др. Специализираните борси посетиха близо 1 080 търсещи работа лица.

През март Агенцията по заетостта проведе 3 специализирани трудови борси в областта на селското стопанство. 43 земеделски производители и работодатели от сферата на селското стопанство предлагат повече от 100 свободни работни места. Търсят се водач ССМ, механик–земеделска техника, електротехник, общ работник, монтьор, техник-технолог, портиер, организатор-производство, тракторист и др. Земеделските кооперации набират водачи на селскостопански машини, общи работници в смесено растениевъдно и животновъдно стопанство, оператори на пресевни машини, работници-оранжериен блок и др. 

Специализирана трудова борса, насочена към лица в неравностойно положение, се проведе в Червен бряг. Участие взеха 16 работодатели, осъществяващи дейност в областта на машиностроенето, шивашката промишленост, селското стопанство, търговията, услугите, хлебопроизводството, ресторантьорството и хотелиерството, производството на строителни материали и строителството. Обявени бяха 77 свободни работни места за шивачи, заварчици, селскостопански работници, пекари, месачи, офис мениджъри, механици-промишлено оборудване, електромонтьори, технически сътрудници, технически организатори и мърчандайзери. Трудовата борса посетиха 49 търсещи работа лица.

Агенцията по заетостта организира през март в Тетевен специализирана трудова борса в сферата на електрониката и приборостроенето. 6 работодатели, осъществяващи дейност в сферата на електрониката и приборостроенето, обявиха 29 свободни работни места за монтажник на електронни елементи, инженер-фърмуер, технически изпълнител, машинен оператор-навиване на бобини, инженер и шивач. Трудовата борса посетиха 63 търсещи работа лица.

През април 2017 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 31 трудови борси. 

Коментари: 0