42% от мениджърите планират увеличение на персонала

Само 46% от служителите смятат, че възнаграждението им отговаря на приноса за компанията, сочи проучване на Аон България

42% от мениджърите планират увеличение на персонала
396 ~ 3 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

42% от мениджърите „Човешки ресурси” планират плавно увеличение (с до 10%) на персонала в следващите няколко години, показва проучване, изготвено от Аон България по повод отличието за най-добър работодател в страната за 2014 г.

Преобладава нагласата за запазване на настоящия брой служител, изразена от 52% от анкетираните ръководители. Едва 4% очакват заетите в компанията да намаляват.

В същото време се отчита 10-процентни покачване на ангажираността на служителите в България (положително отношение към работодателя, желание за развитие в същата компания, полагане на допълнителни усилия за нейния успех), достигайки 64% от тях. При най-добрите работодатели този процент е средно 83%.

За осма поредна година Аон България представя компаниите, отличени като най-добри работодатели, според световно утвърдената си методология за измерване ангажираността на служителите. В проучването през 2014 година са включени общо 56 компании от 12 индустрии. Близо 14 500 служители са споделили мнението си за своя работодател, а  456 топ мениджъри са оценили компаниите, които управляват.

Половината от участващите компании попадат в категория „средни” - с между 250 и 1000 служители на пълен работен ден, следвани от категория „малки компании (38%) - с до 250 служители, а големите компании (с над 1000 служители) - 12%. Нивото на ангажираност на служителите е обратно пропорционално на големината на компаниите, в които работят, сочат резултатите от 2014 година. При малките компании средното ниво на ангажираност е 66%, при средните - с 64%, а при големите ангажираните служители са  44%.

Най-ангажирани към компанията са служителите във фармацията, следвани от IT сектора и производството. Заетите между 25 и 29-годишна възраст са с най-ниска средна ангажираност - 52%. В допълнение на това, основно предизвикателство пред HR мениджърите през тази година са поколенческите различия на служителите и тяхното управление.

Анкетата сред персонала показва, че най-неодовлетворени са служителите от възнагражденията и възможностите за кариерно развитие. От друга страна, отношението с колегите на работното място и подкрепата на преките ръководители, са сред факторите, които получават висока удовлетвореност. От топ мениджърите в компаниите се очаква да са открити и честни в комуникацията и да не пропускат да оценят обективно действията на подчинените си. Ето защо и са толкова критични към тях - едва 41% виждат доказателства за ефективно управление от страна на топ мениджмънта в компанията. От друга страна, само 38% от изследваните са абсолютно съгласни с твърдението, че „Топ мениджмънтът се отнася към служителите като към най-ценния актив на компанията.“

Само 46% от изследваните служители са съгласни, че заплащането, което получават, съответства на приноса им в компанията. Възприятието за него силно се влияе от това, доколко служителите са информирани как то може да се променя, доколко се влияе от техния принос и доколко смятат, че системата за определяне на възнаграждението е ясна и справедлива. Информираността и комуникацията в тези области имат и голям потенциален ефект върху увеличаване нивото на ангажираност. Усилията от страна на работодателите и техните последователни действия трябва да бъдат насочени към изграждане на справедлива политика за възнаграждение - чрез прозрачна система, обвързана с представянето. Ключова е ролята и на допълнителните придобивки, които работодателите са осигурявали за персонала си.

За най-добър работодател сред малките компании бе обявена Тавекс ЕООД, следвана от Джапан Табако Интернешънъл и Импириъл Табако България. Средните и големите работодатели се оглавяват от САП Лабс България, Актавис, Шнайдер Електрик Пловдив, Ей И Ес България.

Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg