От утре администрацията спира да си обменя хартиени документи

Електронният документооборот засяга гражданите само косвено

От утре администрацията спира да си обменя хартиени документи

Снимка: Pixabay

Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
От утре, 1 ноември 2018 г., всички държавни администрации официално трябва да сложат край на обмена на хартиени документи помежду си. По силата на закона те вече са длъжни да си изпращат само електронна кореспонденция, като целта на мярката е да се намали корупцията и административната тежест за бизнеса и гражданите.

Нововъведението ще улесни предимно съвместната работа на държавните структури, но косвено ще се отрази и на обикновения гражданин. Става дума например за случаи, в които се подава жалба или се иска достъп до информация. В момента стиковката между администрациите за обработката на дадена преписка за извършването на такава услуга отнема 2-3 дни, а подаването на обратна връзка към поискалия я човек – общо около седмица. Сега тези срокове ще се съкратят до няколко часа или максимум ден, обясниха пред Economic.bg от Държавната агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

По-голяма и видима полза за хората и бизнеса ще има от системата RegIX (Registry Information eXchange system). Тя е тази, която на практика ще изземе от гражданите функцията на куриери на документи между различни администрации. Към момента системата обединява над 60 регистъра и могат да се правят близо 170 справки за налични удостоверения като свидетелство за съдимост например.

За да изпълнят закона, и за да започнат всички администрации в страната, включително централните, областните и общинските, да си обменят съобщения само електронно от 1 ноември, те трябва да са разработили задължително своя система и да са се включили в единната Системата за електронен обмен на съобщения.

Към края на октомври реалните участници в нея са 719 на брой, сочат данните, подадени от Министерски съвет. За малко повече от половина година броят им е скочил с над 500. През февруари едва 144 администрации обменяха документи електронно помежду си, което даде повод на вицепремиера да постави въпроса ребром и да прикани колегите си да се мобилизират.

Според закона, ако до утре системата за е-документооборот не е заработила, администрацията, която не е успяла да създаде собствена платформа, може да ползва системата за електронна препоръчана поща (e-delivery) на ДАЕУ.

По информация от агенцията в момента около 5% от администрациите в страната не са разработили собствени системи поради липса на ресурс или експертиза. Става дума за малки звена, каквито са например държавните почивни бази.

Прогнозата е, че електронният обмен на документи ще доведе до 6-кратно увеличение на ефективността на административния обмен. На годишна база се очаква да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия, значително да намалеят разходите за закупуването й, както и за печатни консумативи, куриерски услуги и др.

Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация, както и една от основните за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.

Предимство на електронния обмен е и това, че той е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации.
Коментари: 0