Песимизмът на българския бизнес се върна през октомври

Бизнес климатът в сферата на услугите е най-благоприятен

Песимизмът на българския бизнес се върна през октомври

Снимка: Unsplash

Оптимизмът, който бе завладял българския бизнес през лятото, вече го няма, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Заедно с ръста на заразените от коронавирус през есента и обсъждането на по-строги мерки през октомври общият показател на бизнес климата се покачва, но само с 0.5 пункта спрямо предходния месец. За сравнение през септември той растеше с 0.8 пункта на месечна база.

Песимизмът на българския бизнес последва европейския, който обаче вече е значително по-скептичен по отношение на развитието си през следващите месеци. Слабо подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава. Несигурната среда и слабото търсене продължават да тормозят бизнеса.

В промишлеността показателят намалява с 1.3 пункта спрямо септември в резултат на по-умерени очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на предприятията им през следващите шест месеца. Анкетата регистрира подобрение в мненията им за притока на нови поръчки през последните три месеца, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

При строителството показателят се покачва, но най-слабо – с 0.6 пункта, като статистиката показва, че кризата удря строителството в България със закъснение. Въпреки това очакванията за дейността им през следващите три месеца са благоприятни. Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и конкуренцията в бранша.

В сектора на търговията на дребно показателят расте с 1.3 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на търговците за следващите шест месеца. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват, но това се случва и малко преди събития като известния с бума на покупките „черен петък“ и пазаруването за коледните празници.

При сферата на услугите ръста на показателя е най-голям – 3.4 пункта, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

Коментари: 0