По-добро заплащане за българите, командировани в чужбина

Нови условия предвиждат промените в Кодекса на труда

По-добро заплащане за българите, командировани в чужбина

Българските служители ще бъдат командировани в държавите-членки на Европейския съюз само след като е сключен трудов договор с работодателя, валиден за целия период на работа извън страната. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, изготвени от социалното министерство във връзка с въвеждането на европейски изисквания.

Законопроектът урежда по-голяма защита на българите, командировани за определен период от време в друга европейска страна. Разширява се и защитата при наемането на бременни жени и родилки.

Към работодателите ще има изискване да осигурят най-малко същите минимални условия за работа на командированите работници, каквито имат техните работници в приемащата държава. Това включва минимална ставка на заплащане, максимална продължителност на работния ден и минимален брой почивни дни.

Според промените, независимо от продължителността на командировката, тези минимални изисквания към работодателя са задължителни.

Законопроекта предвижда възможност българските работници да предявяват искове срещу своя работодател, в случай, че са претърпели вреди заради неспазване на минималните условия за работа. Искът може да бъде предявен и след прекратяване на договора. Когато работник търси правата си чрез иск, той ще бъде защитен от неблагоприятно отношение от страна на фирмата.

Коментари: 0