Подаваме онлайн декларации за нови имоти

От тази година общините ще предоставят информацията за местните данъци и такси в Министерството на финансите

Подаваме онлайн декларации за нови имоти

От тази година общините ще предоставят информацията за местните данъци и такси в Министерството на финансите. Това става възможно чрез единна електронна система, чиято цел е изграждането на единен регистър и проследяването на неправомерното ползване на данъчните облекчения. 

Освен това, законодателството вече предоставя и възможността декларациите за новопридобитите имоти да се подават онлайн, чрез електронен подпис. С промените в данъчното законодателство и изградената софтуерна система, Министерството на финансите ще събира информация от общините и за постъпилите местни данъци и такси. 

Целта е да се изгради национална база данни, в която ще се съдържа информация за имотите, за данъчните облекчения, за лицата, за размера на дължимите местни данъци и такси и така да се предотврати неправомерното ползване на облекченията, обясни директорът на дирекция "Данъчна политика" във ведомството  Людмила Петкова пред БНР.

Тя даде и пример: ако от лице няколко жилища се декларират като основно, т.е. се ползва преференцията за основно жилище. Но основната идея на тази система е всъщност да могат физическите лица, които са получили от НАП персонален индентификационен код, да могат да влязат в системата и да проверят състоянието на данъчната си сметка, т.е. за всички задължения, които имат за местни данъци и такси, какво е задължението, съответно плащането и, ако има, непогасени просрочени задължения за местни данъци и такси.

Коментари: 0