Предлагат одитна агенция за европарите за селско стопанство

Към нея ще работят 15 одитори

Предлагат одитна агенция за европарите за селско стопанство
3662 ~ 1 мин. четене
Създаване на нова агенция, която да одитира европарите за селско стопанство, предлага земеделският министър Десислава Танева. В последните дни от 2015 г. страната рискуваше да загуби милиарди лв. от ЕС, тъй като от Министерство на земеделието до последно не успяваше да избере частна одиторска фирма, която да завери разплащанията. 

Така с агенцията ще се избегне избирането на външен одитор с конкурс. Тя ще се нарича агенция за "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", пише "Труд". Към нея ще работят 15 одитори, които ще проверяват дали са били изплаетни по правилата субсидиите от Програма за развитие на селските райони, директните плащания за площ и европарите за пазарна подкрепа. Административният персонал ще е от 21 души. 

До 30 януари агенццията ще е задължена да представи доклад на ЕК за това как българската администрация е управлявала усвояването на средствата в сектор Земеделие. Изпълнителният директор ще се назначава от премиера по предложение на министъра на земеделието. Той трябва да е магистър по икономика или право и ще има 5-годишен мандат. Друго изискване е да е имал стаж по специалността поне 7 години. 

Усвояването през 2015 г. бе одитирано от "Грант Торнтон".
Подкрепи Economic.bg