Прокуратурата „предлага“ на МОСВ да засили контрола върху сметищата

Държавното обвинение разпореди на кметовете да извършат проверки, които установиха близо 1500 незаконни сметища

Прокуратурата „предлага“ на МОСВ да засили контрола върху сметищата

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

368 ~ 2 мин. четене

Върховна административна прокуратура (ВАП) е установила, че на територията на страната има 1426 незаконни сметища и 440 локални замърсявания. Преобладаваща част от замърсяванията са причинени от изхвърляне на строителни и битови отпадъци на нерегламентирани места. В тази връзка ВАП „предлага“ на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), ръководено в момента от Емил Димитров, да засили контрола по отношение на премахването им и да санкционира виновните лица.

След като им е било наредено от прокуратурата, кметовете на населените места са извършили проверки, съставили са 141 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 45 наказателни постановления и 48 фиша. В голяма част от случаите обаче извършителите на нарушенията не са установени, поради което не са предприети действия по санкционирането им, се казва в съобщението на прокуратурата.

След проверките прокуратурите в страната са отправили 27 предложения до кметове на общини за премахване  на съществуващи незаконни сметища или за засилване на упражнявания контрол с оглед недопускане на нови. Образувани са три досъдебни производства – 2 в района на Окръжна прокуратура-Пловдив и 1 в Окръжна прокуратура-Ловеч.

В някои случаи  контролните органи са предприели необходимите действия – съставени са  351 констативни актове и 4 броя протоколи за предупреждение, с които към нарушителите  са отправени 487 предписания. Последните са насочени към премахване на сметищата и замърсяванията и вземане на последващи  мерки – поставяне на забранителни табели, осигуряване на контейнери за отпадъци, осигуряване на видеонаблюдение.

В резултат на отправените предписания са почистени 370 незаконни сметища и 122 замърсявания. По отношение на всички останали са предприети действия по почистване по график, съобразен със съществуващата извънредна епидемиологична обстановка.

Подкрепи Economic.bg