АЗ отчете рекордно ниска безработица за юли

Най-много от започналите работа са наети в сектора на преработващата промишленост

АЗ отчете рекордно ниска безработица за юли

Снимка: Красимир Свраков

912 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Безработицата в България продължи да се понижава, като през юли достига 5%. Подобен процент не е регистриран досега за този летен месец, съобщават от Агенцията по заетостта. Спадът спрямо юни е 0.2 пр. пункта, а на годишна база – с 2.9 процентни пункта.

АЗ прави сравнение и с годината преди пандемията, която беше рекордна по много икономически показатели, след което обаче последва срив през пандемичната 2020 г. Така в края на 2019 г. държавната статистика отчете абсолютен рекорд по заетост, а също така и по безработица – 4.7%.

Сега регистрираните безработни са 165 134 общо, което е с 5582 по-малко от юни и с 93 419 по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 души спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7613 души. Други 662 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Също така през юли са започнали работа 17 856 безработни. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 8234 спрямо юни и намаление от 9567 спрямо същия месец на предходната година. Други 474 от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Общо 75.2 на сто от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 22.%, следвани от търговията с 14.8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13.3%, държавното управление – 6.5%, строителството – 5.7%, селското, горското и рибното стопанство – 4.6%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3.8%, административните и спомагателните дейности – с 3.7%, транспорта – с 2.9% др.

Общо 4423 безработни от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 530 по програми и мерки за заетост, и 3893 – по схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 32 000 безработни, като само през юли са сключени трудови договори с нови 1864 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече от 79 000 заети получиха своите финансови компенсации от държавата. Мярката "Запази ме", финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юли средства на близо 58 000 заети.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 700, или с 3928 (20 на сто) по-малко от предходния месец и с 649 (4 на сто) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30.8 на сто), следват хотелиерството и ресторантьорството (12.1 на сто), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9 на сто), образование (9.2 на сто), административните и спомагателните дейности (8.5 на сто) и държавното управление (6.8 на сто).

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.

Подкрепи Economic.bg