Спорът за надстрояването на хотел \"Маринела\" ще се реши в съда

Решението за строеж бе отменено

Спорът за надстрояването на хотел \
Само съдът може да реши спора за надстрояването на хотел "Маринела". Това обясниха от мениджмънта на хотела във връзка с издадената от регионалната служба по строителен контрол забрана за строеж и достъп до обекта, издадена на 16 май 2016 г.

"Допуснати са съществени нарушения в хода на издаването на заповедта. Поради тази причина е образувано съдебно производство с единствената презумция, че в Република България само съдът може има законово право да се произнесе и да реши правния спор", отбелязват от мениджмънта на хотела.

Сред аргументите, които те посочват са липсата на установени нарушения на нормативната уредба при извършена проверка на обекта от ДНСК, подаването на сигнал до прокуратурата, която не е заинтересовано лице в производството, както и излагане на неоснователни мотиви на прокуратурата от органите на ДНСК.

От дружеството инвеститор смятат, че издадената заповед от органите на ДНСК, с която се обявява за нищожно разрешението за строеж, не е влязла в законова сила. Също така са на мнение, че с нея се нарушават правата и законните интереси на инвеститора. Поради тази причина те са упражнили правото си на обжалване.

Предстои разглеждане на позициите на двете страни  - възложителят на строежа "ВГ" АД и органите на ДНСК, като всяка от страните ще има възможност да докаже своята теза и твърдения по отношение разрешението за строеж в правния спор.

От хотел "Маринела" са категорични, че към тях се прилага тенденциозно отношение от страна на някои институции и водещи медии, както и внушението, че са престъпили закона и предстоят наказателни действия спрямо тях. 
Коментари: 0