Средната работна заплата нарасна до 820 лв.

Покачването на годишна база е 2,3%

Средната работна заплата нарасна до 820 лв.

Снимка: БГНЕС

456 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Средната брутна месечна работна заплата за месец септември нараства до 820 лв., показват данните на Националния статистически институт. За август тя е била 793 лв., а за юли - 815 лв.

За периода юли-септември, средномесечното възнаграждение по трудови правоотношения е 809 лв. и намалява спрямо второто тримесечие с 1%. Най-голямо намаление е регистрирано във финансовите и застрахователни дейности - със 7,5%, и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - с 4,3%.

Средната заплата през третото тримесечие е с 2,3% по-висока на годишна база. Най-голям ръст се наблюдава в добивна промишленост, сектор „Транспорт, складиране и пощи” - с по 6,2%, и „Строителство” - с 5,7%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата за работещите на пазара на недвижими имоти - с 14,4%.

Прави впечатление, че годишният темп на нарастване на възнагражденията е по-висок за работещите в обществения сектор - 5,8%, докато за частния той е 1,2%.

Покачването на средната заплата в страната е характерно за този период от годината и следва освобождаването на предимно нископлатени сезонни работници в секторите земеделие и туризъм. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на септември са с 49,7 хил. по-малко в сравнение с края на юни. Общият им брой е 2,25 млн. Спрямо същия период на 2013 г. те са с 14,2 хил. (0,6%) по-малко.

Най-голямо намаление на тримесечна база се наблюдава в хотелиерството и ресторантьорството - с 19,5%, дейностите свързани с култура, спорт и развлечения - с 13,6%, и „Други дейности” - с 5,1%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в образованието - с 2,2%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям дял сред заетите имат преработваща промишленост (21,9%) и търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети (17,1%).

Най-сериозен е спада на заетите в административните дейности - 13,3%, следван от тези свързани с управлението на води и отпадъци - с 5,3%, и „Други дейности” - с 4,4%. Най-голямо абсолютно увеличение на наетите лица в края на септември 2014 г. спрямо края на септември 2013 г. има в преработващата промишленост - с 5,5 хил., а като относителен ръст - в „Професионални дейности и научни изследвания” - с 3,9%.


Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"

Подкрепи Economic.bg