СЗО: Мръсният въздух съкращава година от живота на всеки европеец

Балканските страни са най-замърсените на континента

СЗО: Мръсният въздух съкращава година от живота на всеки европеец

Снимка: Pixabay

1672 ~ 3 мин. четене

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) девет от всеки десет души по света ежедневно дишат замърсен въздух. Това означава, че 91% от населението на света живее на места, където качеството на въздуха надвишава граничните стойности.

Смята се, че замърсяването на въздуха причинява смъртта на около 7 милиона души годишно, най-вече в Азия и Африка.

25% от сърдечните заболявания, 24% от инсултите и 43% от смъртните случаи на белодробни заболявания и рак на белите дробове могат да бъдат "приписани на замърсяването на въздуха", според СЗО.

Градовете в Индия и Китай са най-често най-лошите виновници, но европейците също са засегнати от това явление.

Според Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) замърсяването на въздуха в момента причинява почти 500 000 преждевременни смъртни случаи в Европа всяка година.

Излагането на прахови частици намалява средната продължителност на живота на всеки човек на континента с почти 1 година, главно поради повишения риск от сърдечносъдови и респираторни заболявания и рак на белите дробове.

Организацията също така заяви, че ако замърсяването на въздуха в европейските градове бъде намалено под нивата на насоките за качество на въздуха, хората ще живеят по-дълго - в някои случаи с почти 2 години.

Около 40 милиона души в 115-те най-големи града в Европейския съюз (ЕС) са били изложени на въздух, който надвишава препоръчителните стойности за качеството на въздуха на СЗО за поне един замърсител.

Децата са сред най-изложените на риск, както и хората, живеещите в близост до пътища с тежък трафик - при тях се удвояват случаите на дихателни проблеми.

Европейската фондация за белите дробове (ELF) каза, че замърсяването на въздуха може да бъде толкова опасно, колкото пушенето, а да живееш близо до оживен път носи същия риск като пасивното пушене на 10 цигари на ден.

Статистиката на СЗО показва, че Източна Европа - особено балканските страни - се счита за най-замърсения регион на континента.

Промишлеността в района, като например добивът на кафяви въглища, допринася за замърсяването на въздуха. Неефективните, по-стари, замърсяващи превозни средства по пътищата засилват екологичния проблем за Източна Европа.

Република Северна Македония се смяташе за една от най-замърсените европейски страни, чиито нива на ФПЧ10 в някои градове надвишават препоръчителната концентрация.

Най-замърсената градска зона в цяла Европа е град Тетово в балканската страна.

Столицата Скопие е вписана от Световната здравна организация като вторият най-замърсен град в Европа с най-висока концентрация на вредни фини прахови частици (2.5) във въздуха.

PM2.5 се счита за невидим убиец, защото е толкова малък, че може да премине през бронежилетки.

В Босна и Херцеговина също има градове, които са сред най-замърсените в Европа, най-вече град Тузла.

Междувременно България, Румъния и Албания имат множество градове, класирани сред 30-те най-замърсени градски зони в Европа.

В Полша замърсяването на въздуха причинява преждевременна смърт на около 50 000 души всяка година.

Продължителността на живота в Източна Европа е много по-ниска от тази в западните държави на континента. 
Според Statista, средната продължителност на живота сред мъжете в Източна Европа е 69 години, с близо 10 години по-малко от средната за Запада възраст за мъжете от 79 години.

Жените в източния блок живеят средно до 78 г., което е все още под средното за Западна Европа - 84 г.

Един от основните причинители на замърсяването на въздуха е прахът.

PM е комбинацията от твърди и течни частици, суспендирани във въздуха - много от които са опасни. Тази смес включва както органични, така и неорганични частици, като прах, полени, дим и течни капчици.

Той може да бъде или директно излъчен, например когато горивото се изгори, или непряко се образува, например когато газообразните замърсители, които преди това се отделят във въздуха, се превръщат в прахови частици.

За да се справи със замърсяването на въздуха, СЗО насърчава страните да регулират замърсяващите емисии и да забранят замърсяващите превозни средства. За всекидневния живот СЗО препоръчва хората да се борят за намаляване на замърсяването на въздуха, като не изгарят отпадъци, рециклират и превърнат велосипедите в част от ежедневието си.

Подкрепи Economic.bg