Търговията с облигации на „Енерго–Про“ стартира при слаб интерес

Целият размер на емисията на стойност 130 млн. евро е разпределена в 1 300 лота

Търговията с облигации на „Енерго–Про“ стартира при слаб интерес
404 ~ 2 мин. четене
Търговията на Българската фондова борса (БФБ) със седемгодишната частна облигационна емисия на електроразпределителното дружество „Енерго-Про Варна” стартира при слаб интерес. Датата на листване бе днес, 5 май, а към 13.30 ч. бяха изтъргувани само 6 лота, което донесе покачване на цената с 0.25%.

„Рекордната за българския пазар облигационна емисия е показателна за потенциалa на „Енерго–Про“ да реализира мащабни инвестиции в българската енергетика.“, заяви главният изпълнителен директор на „Енерго-Про Варна” ЕАД Момчил Андреев преди старта на търговията.

Целият размер на емисията на стойност 130 млн. евро е разпределена в 1 300 лота.

Част от набраните средства от издаването на облигациите са използвани за погасяване на остатъчен дълг по мостово финансиране, предоставено от Банка ДСК на енергийното дружество през юни 2016 г. Друга основна част ще бъде използвана за финансиране на капиталовата инвестиционна програма в разпределителната мрежа през периода 2016 г. - 2023 г., включително за закупуване на енергийна инфраструктура и оборудване, реконструкция и нови инвестиции на територията на Република България. Средства, които не са били изразходвани за тези цели, биха могли да бъдат вложени в други енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния според проспекта на емисията.

Инвеститорите в облигациите на „Енерго-Про Варна” са международни и местни финансови институции, търговски банки, пенсионни фондове и асет мениджъри. Емисията е обезпечена с особен залог върху безналични акции от капитала на дъщерните дружества на компанията. Половината от емисията беше пласирана от водещия мениджър Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД в страни от Централна и Източна Европа, а останалите 50% - в България.

Агент по листването на облигациите и водещ мениджър на емисията е Балканска Консултантска Компания ИП ЕАД, а юридически консултанти на емитента по листването са Цветкова, Бебов и Комаревски.
Подкрепи Economic.bg