Търговският регистър ще бъде „ремонтиран“ до края 2019 г.

Агенцията по вписванията ще интегрира Търговския и Имотния регистри, които ще бъдат достъпвани през един портал

Търговският регистър ще бъде „ремонтиран“ до края 2019 г.
Мирела Вавова Автор: Мирела Вавова
Информационната система на Търговският регистър ще бъде "ремонтирана" до края на 2019 г., когато на потребителите най-накрая ще се даде възможност да ползват платформата с по-широк набор от устройства и операционни системи. Модернизацията предвижда интеграция с Имотния регистър, като за целта ще се създаде нов портал за достъп до електронните услуги на Агенцията по вписванията, която стопанисва двете бази данни. Това стана ясно от запитване на Economic.bg до държавната институция. 

От там обясниха, че обновяването се случва като част проект на обща стойност 1 999 415.78 лв. Финансирането се осигурява по Оперативна програма „Добро управление“, а договорът за изпълнение по план трябва да приключи в края на годината.

С финализирането му се очаква достъпът до електронните услуги да стане по-лесен, но и по-сигурен. Въпреки че Търговският регистър предлага на фирмите и гражданите да ползват функционалностите му онлайн, към момента това се случва по неудобен, а и потенциално рисков начин. Причината е, че употребата на електронен подпис е възможна само през стария Internet Explorer и след изтеглянето на Java Applet плъгин – и двете технологии са морално остарели и несигурни.

Задействаното обновяване предвижда „изграждане на нов портал за заявяване на електронни услуги, който ще отговаря на всички изисквания за сигурност на информацията и ще е в унисон с политиката за е-управление. Също така начинът за идентификация на потребителите ще бъде изцяло променен, при спазване на всички изисквания за сигурност и пренос на информация, посочват от Агенцията по вписванията.

В рамките на сключения договор за надграждане на Търговския и Имотния регистри подписването на електронни заявления и документи ще става без Java плъгина и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, уверяват от Агенцията. „По този начин ще се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. „Такава реализация може да бъде осъществена чрез използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи“, допълват още от там.

През миналата 2018 г. са подадени общо 703 534 заявления за вписване, обявяване и заличаване в търговския регистър. От тях 199 588 (28%) са били на гише, а останалите 503 946 (72%) по електронен път.
Коментари: 0