5 знакови тенденции в международното данъчно право

Първа Конференция на Международната данъчна асоциация (IFA) ще се проведе на 18 и 19 май в София

5 знакови тенденции в международното данъчно право
1156 ~ 3 мин. четене
Тенденциите в международното данъчно право, които могат да бъдат извлечени от най-добрите съвременни практики днес и да бъдат използвани от експертите в тази област ще са една от дискутираните теми на предстоящата Първа Конференция на Международната данъчна асоциация. Събитието на IFA ще се проведе на 18 и 19 май в София - аудитория 272 на СУ „Св. Климент Охридски“, с партньорството на Юридическия факултет.
 
Сред най-очакваните гост лектори е д-р Рафаеле Петруци - магистър по право, управляващ директор на Центъра за трансферно ценообразуване към Института за австрийско и международно данъчно право при Виенски икономически университет. Той е международен данъчен консултант, специализирал в сферата на международното корпоративно данъчно облагане и трансферното ценообразуване в отдела за трансферно ценообразуване на Делойт, Виена (Австрия). 

Ето как той определя 5-те най-важни тенденции в международното данъчно право:

·         Инвестиции в човешкия капитал, включително квалификации и обучения на персонала;
·         Инвестиции в технологии с оглед повишаване на ефективността на дейностите
·         Инвестиции в инструменти за управление на риска и документиране на трансферно ценообразуване
·         Повишаване на ангажираността в съвместни compliance programs с данъчната администрация
·         Повишаване използването на механизми за разрешаване на спорове между а) данъкоплатците и данъчната администрация или б) днанъчните администрации на различните държави.
 
Според д-р Петруци компаниите днес се изправят пред множество международни данъчни проблеми, свързани с  различни теми: митнически задължения, чуждестранно данъчно кредитиране, парично репатриране (cash repatriation), данъчни спорове, двойно данъчно облагане, ДДС, парични данъци и данъчни облекчения. Но с най-голямо практическо значение в международното данъчно облагане са въпросите относно трансферното ценообразуване.
 
Темата за съдържанието в рамките на трансферното ценообразуване е и тази, върху която той ще акцентира по време на участието си в конференцията. Според него тя е все по-популярна, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации, които постоянно се сблъскват с въпроса какво значение се влага в думата “съдържание” от гледна точка на трансферното ценообразуване. Наличието на определено количество хора, според д-р Петруци, ангажирани в конкретна юрисдикция не означава обезателно, че по този начин една компания си е осигурила достатъчно съдържание. Въпросът за съдържанието при трансферното ценообразуване е много по-сложен и зависи от различни аспекти, наред с другото - кой осъществява съответните функции и кой притежава съответните активи. Този въпрос ще продължи да бъде изследван допълнително и в “след-BEPS” обстановката, в която ОИСР разходва значителен времеви ресурс, за справянето с въпроса, осигурявайки повече указания, както за данъкоплатците, така и за данъчните администрации.
 
Проектът BEPS (или в пълнота „Base Erosion and Profit Shifting”) е основната тема на предстоящата конференция. Това е своеобразна концепция, проект на ОИСР, насочена срещу „некоректните” политиките за данъчно планиране, които редица обединения от дружества, корпорации или дружества със силно развита клонова структура в международен план прилагат, за да „избегнат” в една или друга степен тежестите на данъчното облагане в държавите, по място, където реализират приходи от дейността си.
 
Според д-р Петруци все още има нужда от очертаване на бъдещия вид и е от ключово значение в този момент да бъдат определени общите разбирания и виждания, за да бъдат избегнати разминаващи се тълкувания, които могат да подкопаят отношенията между различните страни, участващи в международния диалог.

Конференцията е насочена към юристи, ръководни и други длъжности в НАП и Министерство на финансите, членове на бюджетната и други комисии към парламента, счетоводители, одитори, административни съдии и студенти. Сред регистрирали се вече участници има данъчни служители, съдии, адвокати (адвокатски кантори), счетоводители, одитори и счетоводни и одиторски кантори, финансови директори на големи компании и банки, преподаватели от България, Румъния, Сърбия, Македония и други държави.

„Планираме това да бъде началото на ежегодни конференции и форуми, които ще допринесат всички участници да се почувстват част от силно професионална и академична среда, в която да имат възможност да обсъждат световните процеси, част от глобалното развитие на правото, на данъчното право и прилагане.“ – заяви адв. Валентин Савов, председател на IFA България.

Първата Конференция на IFA в България е организирана от Сдружение IFA България - официално и единствено подразделение на  Международната данъчна асоциация, акредитирано на конгреса на ИФА в Мумбай, Индия, през 2014 г. Повече за програмата и лекторите на събитието, както и за възможностите за регистрация, вижте на официалния сайт на конференцията www.ifa-conference.com.
Подкрепи Economic.bg