"Финанси" е най-желаната специалност в УНСС

На второ и трето място се нареждат направленията „Икономика и бизнес“ и „Администрация и управление“

Автор: Божидара Иванова

„Финанси, счетоводство и контрол“  е най-желаната специалност от кандидат-студентите в УНСС. Това съобщиха от пресцентъра на университета , като обявиха три дни предварително резултатите от класирането. Минималният бал за кандидатстване в специалността е 27.77 при максимален 30.00.

На второ и трето място според желанията на бъдещите вишисти се нареждат направленията  „Икономика и бизнес“ с бал 25.53 и „Администрация и управление“  с минимален бал 23.52. Най-високите минимални балове (при максимален 36.00) са в „Икономика с чуждоезиково обучение“ (32.26), „Политически науки“ (31.23), Медии и журналистика (30.48).

Университетът за национално и световно стопанство  ще приема 4179 студенти – бакалаври в редовна дистанционна форма на обучение. Резултатите от класиранията са публикувани в сайта на университета, а кандидат-студентите могат да ги разберат и чрез SMS, както и в сградата на УНСС.

Коментари: 0