ЕС с критики към българската енергетика

Бавят се проектите за газови връзки, в страната има енергийна бедност

ЕС с критики към българската енергетика

Остри критики търпи българската енергетика от страна на Европейската комисия (ЕК) в първия годишен доклад на общността за състоянието на т.нар. Енергиен съюз. Комисията пое ангажимент да докладва за изпълнението на този приоритет, за да се намали зависимостта на европейските държави от енергийни суровини, съобщава БНР. 

България остава уязвима от нови прекъсвания доставките на газ, пише в документа. Вносът на природен газ и ядрено гориво в България идва изцяло от Русия, а алтернативите като централи за втечнен газ или хранилища са ограничени, припомня Еврокомисията. 

Строежът на ключови инфраструктурни проекти, които биха модернизирали газопреносната мрежа и подсилили газовите връзки със съседните Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, се бавят заради регулаторни и финансови трудности, отбелязва Брюксел. 

Въпреки едни от най-ниските цени на тока за домакинствата в Европа, България се определя като най-уязвимата членка в Съюза по отношение на т.нар. енергийна бедност. Това означава, че голяма част от населението е изложено на риск от бедност и не може да поддържа жилищата си достатъчно топли. На правителството се препоръчват мерки за намаляване на енергийната бедност и схеми за подпомагане социално уязвимите потребители.

Комбинация от сложни фактори и бездействие за реформиране на енергийния сектор задълбочават проблемите и застрашават финансовата стабилност на енергийните производители, смята Еврокомисията. Тя изрежда сред недостатъците експанзията на възобновяеми енергоцентрали с щедри субсидии за изкупуването на електричество от слънчева и вятърна енергия, дългосрочните договори с фиксирани цени и слабия и политически зависим енергиен регулатор КЕВР. 

Коментари: 0