Нараства предлагането на модерни логистични площи в района на София

Сред мащабните проекти са третият завод на Yazaki в Димитровград, третият завод на Kostal в Пазарджик и заводът на Osram в Пловдив

Нараства предлагането на модерни логистични площи в района на София
2450 ~ 2 мин. четене

Предлагането на модерни логистични площи в района на София се е увеличило с 5%, достигайки 883,600 кв.м. към края на 2017 г. То предстои да бъде допълнено от 177,600 кв.м. проекти на етап „в строеж“. В резултат на интензитета на търсенето, през изминалата година са усвоени 53,000 кв.м., а свободните площи са спаднали до 7%. При средните наемни нива за модерни логистични имоти няма промяна на годишна база. Те се запазват на 4.5 евро за клас А площи и 2.7 евро за клас Б.

Друго, което се отбелязва в последния доклад на Colliers за сектора на логистични и индустриални имоти, е че най-активни на пазара са търговците на едро и дребно, на които се дължат 60% от сключените транзакции. Те са следвани от фирми, предоставящи бизнес услуги (17%), логистични оператори (14%) и производители (5%). При производствените фирми компаниите от автомобилната индустрия продължават да бъдат двигател на търсенето, заедно с тези от “Лека промишленост” и “Електроника”. Сред мащабните проекти са третият завод на Yazaki в Димитровград, третият завод на Kostal в Пазарджик и заводът на Osram в Пловдив.

През 2017 г. Colliers, съвместно с Аутомотив Клъстер България и PwC, за втори пореден път проведе проучване сред производителите на автомобилни компоненти в България. Сред основните изводи от него, свързани с пазара на имоти в разглеждания сектор, са че 26% от участвалите компании са в площи под наем, а останалите 74% са в собствени бази. Преобладават помещенията, строени в съответствие с конкретните изисквания на компаниите (62%), спрямо реновираните съществуващи бази (38%). Сред причините са, че наличният сграден фонд е морално остарял по отношение на качество и технически характеристики. В средносрочен план повечето компании продължават да планират разширение в рамките на сегашната си локация. Като нова тенденция се оформя експанзията и в други населени места – 32% от запитаните посочват този отговор, в сравнение с едва 4% през 2016 г.

Прогнозите на Colliers са автомобилният сектор да запази потенциала си за последващ растеж. Държавните индустриални зони ще стават все по-привлекателна дестинация, поради стратегическата си локация, бързия достъп до главни артерии, техническа инфраструктура. През настоящата година около 55,000 кв.м. площи за отдаване под наем са обявени да излязат на пазара, като производствените компании ще продължат да се помещават предимно в проекти, строени по поръчка.

Подкрепи Economic.bg