Новата Банка ДСК е още по-близо до хората и бизнеса

Създадохме финансовата институция, която ще има голямо влияние за бъдещото развитие на пазара

Виолина Маринова:

Новата Банка ДСК е още по-близо до хората и бизнеса

Снимка: Списание Икономика

Татяна Явашева Автор: Татяна Явашева

Виолина Маринова е главен изпълнителен директор на Банка ДСК от 2005 г. Под нейно ръководство банката  се превърна в модерна финансова институция, лидер  по доверие сред потребителите на финансови услуги и един от най-предпочитаните от студентите работодатели в страната. 

След сделката по придобиването на Societe Generale Експресбанк от Банка ДСК през 2019 г. г-жа Маринова e избрана за главен изпълнителен директор и председател на УС и на новата обединена банка. През 2013 г. тя стана носител на голямата награда на нашата медия - „Мисис Икономика 2013”, както и на отличието „Мениджър на годината“ на сп. „Мениджър“. През 2019 г. е отличена с престижната награда „Банкер на годината“ на в. „Банкер“. Множеството отличия са признание за лидерските й качества и сред тях ще откроим факта, че тя е единственият банкер в България, удостоен с най-високото национално отличие - орден „Стара планина”, първа степен.

Г-жо Маринова, отново заговорихме за новата нормалност, която кризата създава. През Вашия поглед какви са сега нейните очертания?

Да, наистина предизвикателствата в контекста на разпространението на коронавируса в световен мащаб са напълно различни от трудностите, с които до този момент сме се сблъсквали. Като цяло, тази криза преобрази и то само за няколко месеца живота на всички ни. И тук не говоря за промените единствено от лично естество, а най-вече за промените, с които бизнесът трябваше да се справи в тази среда. На всички ни се наложи да реагираме в изключително кратки срокове и да адаптираме дейността си към новата нормалност. За безпрецедентно кратко време взехме и изпълнихме решения, които осигуриха безопасността на нашите клиенти и служители.

Как реагира Банка ДСК в тази сложна ситуация?

В тази обстановка, вярвам, че нашата работа също е от изключителна важност за осигуряването на спокойствие на гражданите и фирмите. Трябва да гарантираме, че техните средства са на сигурно място, че ще подходим с разбиране, ако имат проблеми с изплащането на кредитите си, че ще получат най-добрите дигитални услуги, така че да разполагат с парите си по всяко време и от всяко място. Тази ситуация извади най-доброто от нас, така че да предложим модерни и усъвършенствани услуги в полза на клиентите ни, адаптирани за техните нужди в конкретната ситуация. Във всичко това лично аз намирам очертанията на новата реалност. Гъвкава бизнес среда, която се води и адаптира спрямо факторите, които й оказват влияние – без значение дали са вътрешни или външни.

Банка ДСК придоби Societe Generale Експресбанк и интеграцията мина успешно. Кое е новото в новата Банка ДСК?

Интеграцията мина успешно, звучи кратко и точно. Всъщност пътят, който извървяхме през последната повече от една година, за да стигнем дотук, съвсем не беше толкова лесен. Вложихме всички усилия, така че преходът както за нашите клиенти, така и за служителите ни да е възможно най-плавен. Направихме задълбочени анализи на действащите практики в двете банки, сравнихме подхода, обслужването, продуктите и избрахме най-доброто. За да отворим врати на 4 май 2020 г. като обединена и нова Банка ДСК, която предлага иновативни и модерни продукти и услуги. Надявам се, че наистина успяхме да предложим най-доброто от двете  банки, но и да демонстрираме амбиция за бъдещи иновации, за които съвсем скоро нашите клиенти ще научат.

Последният етап от сливането стана по време на пандемията и извънредното положение. Ръководството прояви сила и смелост, но каква е „цената” на това усилие?

Цената са десетки безсънни нощи на стотици служители и на двете банки, които успяха да отговорят на предизвикателството и да обединят две от най-големите банки на българския пазар. Задача, която, сигурна съм, им е коствала и редица минути, откраднати от семейството. Затова и чрез Вас искам още веднъж да благодаря на всички колеги, които изведоха това начинание до успешен край, и то в условията на пандемия.

Извървяхте нелекия път на обединяването и вече се наричате „Банка като хората”. Какво постигате чрез това „две в едно”?

Новото ни позициониране цели да покаже, че сме банката, която, обслужвайки над 2,5 милиона клиенти, може категорично да застане зад твърдението, че познава хората и е като самите тях. Освен това в обединената Банка ДСК съчетаваме опита и познанията на два водещи екипа в банковия сектор. Така можем да дадем повече добавена стойност на нашите клиенти и затова сме една доказала се банка, която си заслужава.

Какво сочат някои от числата, свързани с новата Банка ДСК?

След обединението Банка ДСК е финансовата институция с най-голямата клонова и банкоматна мрежа, лидер по размер на депозити и на кредитен портфейл в България. Според данните за двете банки на БНБ към март 2020 г., обединената Банка ДСК би заемала челна позиция по размер на активите, притежавайки пазарен дял от 20,5% при клиентските кредити и 19,8% при депозитите. Безспорно най-големият положителен ефект от консолидацията е насочен към клиентите на двете банки. Стратегическата ни цел продължава да бъде фокусирана върху това как да бъдем още по-добри в обслужването и да предлагаме модерни банкови услуги и продукти на нашите индивидуални и корпоративни клиенти в различните бизнес сегменти и през различните канали за банкиране, които им развиваме.

Как подбрахте хората в екипите?

Всички мениджъри в централата на банката, включително и регионалните директори в страната, преминаха през сериозен процес на оценка и подбор, включително и с помощта на утвърдени външни консултанти. Всеки един от нас е потвърдил или заел мястото си, след като се е доказал, че той е най-подходящият за тази позиция.

Колко хора станаха „излишни”?

Не бих казала, че някой е станал „излишен“. Всички служители получиха и продължават да получават достатъчно възможности да надграждат своите умения, да трупат знания и да изберат посоката, в която искат да се развиват.

Как се промени профилът на клиентите и портфолиото с придобиването на седмата по големина банка?

Знаете, и преди придобиването на Експресбанк, Банка ДСК беше сред първите на българския финансов пазар. Сливането ни даде още повече сила и устойчивост, така че да предлагаме персонализирани решения спрямо конкретните потребности и специфични изисквания, превръщайки се в доверен партньор на нашите клиенти.

Това, което също ни отличава от други конкурентни компании на пазара, е пъстрата палитра от небанкови услуги (застрахователни, лизингови, инвестиционни, туристически), която предлагаме на потребителите за напълно завършени и комплексни решения за разумно, спокойно и ефективно организиране и управление на финансовите средства.

Дотук говорихме повече за позитивите, но какво кризата причини на Банка ДСК и на част от клиентите?

Наистина сливането на двете банки съвпадна с един безпрецедентен период на бързо разразяваща се икономическа криза в резултат на глобалната пандемия, нанасяйки немалки поражения и върху нашата икономика. Най-силно засегнати останаха експортно ориентираните производства, транспорта, туризма и сферата на ресторантьорството. Периодът на изолация повлия негативно на потреблението и ни постави в условията на нова социално-икономическа реалност. Но с постепенното отхлабване на антиепидемичните мерки и на фона на оптимистичната картина, смятам, че най-ниската точка на икономически колапс е вече зад гърба ни. Това означава, че трябва да сме достатъчно далновидни и гъвкави, за да се изправим пред предизвикателствата на средата.

Ние, като финансова институция, осъзнаваме важността на нашата мисия в този период, заставайки като доверен партньор до нашите клиенти. Стремим се чрез постоянен контакт и индивидуален подход да намираме най-добрите решения за тях.

В лошото винаги има и нещо добро. Кое в случая е то?

Ако можем да търсим нещо положително в този период, то това беше социалното и браншово обединение, което намери ключово проявление и в банковата сфера. Знаете, че Асоциацията на банките в България предложи механизъм за отсрочване и уреждане на задълженията чрез така наречения частен мораториум, който беше одобрен и от БНБ. Във връзка с него от стартирането на кампанията сме отсрочили съгласно критериите близо 7 300 кредита. Ние и много други български банки участваме и в гаранционната програма на Българската банка за развитие (ББР) в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия. Присъединихме се и към другата програма на ББР – за безлихвени кредити на физически лица. С известен оптимизъм бих искала да отправя поглед към идните месеци, които ще бъдат период на връщане към нормалността. Сега е важно да се прилага по-голяма гъвкавост в бизнес средата, да полагаме допълнителни усилия за разработване на иновации и  развитие на дигитални технологии.

В кризата мнозина улавят нови възможности. Вие какви възможности открихте за банката?

Каквито и да са негативите от разпространението на коронавируса, със сигурност има и положителни ефекти. За някои сектори на икономиката пандемията беше катализаторът за скоростното им дигитализиране. Забелязва се и ясна тенденция към промяна в поведението на потребителите, които все повече заменят кешовите разплащания с много по-сигурните и удобни плащания с карта чрез ПОС терминал. Отчетливо се засилва интересът към използването на мобилното и онлайн банкирането, което в крайна сметка, освен че дава възможност за дистанционно управление на собствените средства, е и по-евтино от традиционното банкиране.

А положителни промени след коронавируса може да се посочат дори и в чисто човешки план. Започнахме много повече да оценяваме близостта с любимите хора и свободите си, дори и тази да можем да се разходим в парка.

Банка ДСК от години има специални продукти за младите хора, а сега още повече се отваря към тях. Какво им предлагате?

Банка ДСК има дългосрочна визия и специален фокус върху младите. За нас винаги е било важно да инвестираме в тяхното развитие, да им предоставяме качествени продукти, персонални решения, които да отговарят на нуждите им. Преди години специално за тях разработихме младежки и студентски пакети. Те предоставят достъп до електронно и мобилно банкиране, комбинирана DSK ISIC дебитна и студентска идентификационна карта, младежка дебитна карта, виртуална карта, както и различни отстъпки при пазаруване в търговски обекти. Освен това през последните две години се насочваме и към най-младите. Един от фокусите в политиката за корпоративна социална отговорност на Банка ДСК е темата за финансовата грамотност на децата. Вярваме, че темата за разумното управление на личните финанси е от изключителна важност за тях. В този дух е и второто издание на нашата собствена програма за финансово образование „Национална финансиада“, чиито финали ще се проведат през есента. Тази година кампанията ни беше подкрепена от известни тийнпосланици и освен че дадохме възможност и на по-малките деца да участват, ще раздадем общо 6 стипендии на стойност 10 500 лв.

Кои са някои от основните моменти от визията Ви за развитието на Банка ДСК занапред?

В краткосрочен план безспорно дейността ни през тази година ще премине под знака на коронавируса, възстановяването на икономиката от последиците, свързани с кризата, както и промяната в потребителското поведение. В същото време Банка ДСК е част от най-бързо развиващата се в Централна и Югоизточна Европа банкова група ОТП, което залага високи критерии и стандарти за качеството и нивото на услугите, които предоставяме. Затова ще поставим фокуса си върху разширяването на гамата от модерни финансови продукти и високотехнологични решения за ежедневното банкиране. Ще продължим да поставяме акцент върху стимулиране на използването на онлайн и мобилното банкиране. Тези канали са не само по-бързи и ефективни, но и значително по-евтини от операциите в клон. Ще развиваме и политиката си на устойчивост и отговорност пред обществото. Вярвам, че в съвременния свят всички трябва да се ориентираме към правене на бизнес, който носи добавена стойност не само за настоящето, но и за бъдещите поколения.

Коя е „тайната” съставка във формулата на успешната кариера според вас?

Според мен трудолюбието, дисциплината и търпението са основните стълбове за изграждане на успешна кариера. През годините съм имала възможността да работя по различни предизвикателни проекти, като междувременно „пораствах“ в йерархията. По-важното е, че така имах възможност да опозная в детайли всички специфични процеси в банката. Това, че съм минала през всички нива и познавам тънките детайли, ми помага особено много в професионалното ежедневие, когато се налага да се взимат бързи, ефективни и отговорни решения.

Вашият личен и професионален свят, обобщен само в едно-две изречения:

В работата си прилагам няколко основни принципа – постоянен стремеж за знания, споделяне на опит и делегиране на отговорност. А в личния си живот се стремя да бъда добра майка, съпруга и баба, която въпреки натовареното ежедневие успява да отдели време и за близките си хора.

Какво ще пожелаете на конкурса „Мистър и Мисис Икономика”, който става на 30?

Пожелавам ви дълги години да продължавате с това изключително начинание, превърнало се в пътеводител за бизнеса в България. На всички участници - успех и никога да не спират да се развиват, защото наградите не бива да са самоцел, а трябва да ни мотивират да сме по-добри и да надскачаме себе си всяка следваща година.

Коментари: 0