Около 30% от работещите в строителството са без трудов договор

Всеки четвърти работник на строеж не използва осигурените му лични предпазни средства, показват данни на Инспекцията по труда

Около 30% от работещите в строителството са без трудов договор

Снимка: Красимир Свраков

632 ~ 2 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

В периода от две седмици (28.06. – 09.07.2021 г.) контролните органи на Инспекцията по труда осъществиха масови проверки в строителството в София. Проверени са 300 фирми, ангажирани със строително-монтажните работи на 191 бр. обекти. Според данните от кампанията 380 работници са установени да работят без да използват осигурените им от работодателите лични предпазни средства за работа на височина – обезопасителни колани и каски.

„Това са над ¼ от всички заварени на проверените обекти 1788 работещи. Констатирани са и 307 бр. нарушения, свързани с необезопасени конструктивни елементи и съоръжения на строителните обекти – стълбищни рамене и плочи (112 бр.), конструктивни и технологични отвори (79 бр.), контури на етажни плочи (78 бр.), скелета (38 бр.). Този вид нарушения увеличават риска от падане от височина, който е най-честата причина за тежки трудови инциденти в строителството, водещи до фатален изход“, се посочва в доклада.

Инспекцията по труда напомня на работодателите, че законодателят е вменил на тях цялата отговорност не само за осигуряването на здраве и безопасност при работа, но и за осигуряване на ефективен контрол, който да гарантира спазването на правилата за безопасност от страна на работниците. При проверките в столицата за две седмици са установени над 50 случая на работещи без трудов договор.

В рамките на кампанията са съставени 98 бр. актове за установяване на административно нарушение. Приложени  са и 61 бр. актове за спиране на обекти, етажни нива и работно оборудване, които пряко са застрашавали живота и здравето на работещите.

За полугодието на 2021 г. на строителни обекти са извършени 3151 бр. проверки от общо 20 634 бр., което е повече от 15% от всички проверки. Установените нарушения са 15 339 бр. От тях 10 334 бр. или 2/3 всички констатирани в сектора, са свързани с безопасността и здравето при работа. Нарушенията, свързани с изпълнението на трудовите правоотношения в строителството са 4962 бр.

Случаите на работа без трудов договор са 405 бр. от 1367 бр. общо или почти 30% от всички.

„Напомняме на работниците, че липсата на трудов договор, както и съгласието да бъдат осигурявани на непълно работно време или върху по-нисък осигурителен доход от реално получавания, ограничава правата им на социална закрила. Работещите без трудов договор при трудов инцидент не могат да се възползват от задължителната в сектора застраховка „Трудова злополука“, както и да претендират за неизплатени възнаграждения“, посочват още от Инспекцията по труда.

Подкрепи Economic.bg