Отпускат над 2 млн. лв. за 3 национални образователни програми

Средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН

Отпускат над 2 млн. лв. за 3 национални образователни програми

Снимка: Economic.bg

Правителството отпусна средства в размер на близо 2,2 млн. лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми (НП) „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени през 2018 г.

Средствата по програма „Развитие на системата на предучилищното образование“ са 523 709 лв. Те ще се използват за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 282 общински детски градини и училища. Целта на програмата е повишаване на качеството на предучилищното образование и осигуряването на равен старт преди постъпване в училище чрез използването на съвременни дидактични материали и насърчаване участието на родителите.

По програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите“ са одобрени 154 939 лв. за изплащане на цялата стойност на одобрените проекти на 43 общински детски градини и училища. Целта на модула е повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Предоставят се 1,5 млн. лв. по Национална програма „Без свободен час“ за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които са замествали отсъстващи от работа колеги в задължителното предучилищно и училищно образование и в трета и четвърта подготвителна възрастова група за периода 1 ноември 2017 г. - 30 април 2018 г. 

Необходимите средства за изпълнение на националните програми за 2018 г. се осигуряват от бюджета на МОН.

Коментари: 0